• GEGUŽINĖS PAMALDOS mūsų bažnyčioje:
  • pirmadieniais ir antradieniais – po 12 val. Šv. Mišių,
  • nuo trečiadienio iki šeštadienio – po 18 val. Šv. Mišių,
  • sekmadieniais – po sumos 12 val. Šv. Mišių.
 • Informuojame, kad Pirmajai Šv. Komunijai ir Sutvirtinimui besiruošiantiems vaikams ir jaunuoliams privalu lankyti bažnyčią, dalyvauti gegužinėse pamaldose bei rinkti parašus į atsiskaitymų knygutes.
 • Šį ketvirtadienį, po 18 val. Šv. Mišių iki penktadienio ryto 8 val. Šv. Mišių, naktinė adoracija.
 • Sekmadieniais, po 10 val. Šv. Mišių bažnyčioje yra kalbamas Dievo Gailestingumo vainikėlis.
 • Kviečiame užsukti į mūsų bažnyčioje veikiantį knygynėlį. Ten galima įsigyti žvakių Pirmajai Šv. Komunijai (jei nesate išsaugoję krikšto žvakės), taip pat galima rasti dovaną savo vaikams, kurie šiemet priims Pirmąją Šv. Komuniją ar Sutvirtinimą.
 • Kiekvieną antradienį 12 val. – Šv. Mišios sudėtinėmis intencijomis už gyvuosius – gimtadienio ar krikšto dienos proga, prašant sveikatos ir kitų reikalingų malonių.
 • Kiekvieną antradienį 19 val. – maldos grupelė „Motinos maldoje“. Kviečiame ateiti į parapijos namų salę bendrai maldai už savo vaikus ir vaikaičius.
 • Kiekvieną trečiadienį, po 8 val. Šv. Mišių, – Švč. Sakramento adoracija ir Žemaičių Kalvarijos kalnai.
 • Kiekvieną ketvirtadienį 19 val., – pokalbiai apie ŠV. RAŠTĄ ir krikščionišką filosofiją Plungės parapijos namuose (Vytauto g. 29). Diskusijos vedėjas kun. Tomas Kaulius.
 • Kitas sekmadienis – ŠEŠTINĖS, KRISTAUS ŽENGIMO Į DANGŲ IŠKILMĖ. Taip pat – Visuomenės komunikavimo diena. Šv. Mišių metu surinktos aukos skiriamos Bažnyčios komunikacijos veiklai ir priemonėms išlaikyti.
 • Raginame aplankyti savo parapijos tinklapį, nuolat sekti Facebook paskyrą. Skatiname įsigyti, skaityti, klausyti, žiūrėti ir remti katalikišką žiniasklaidą.
 • Bažnyčios gale yra platinamas naujas gegužės mėnesio katalikiško žurnalo „Artuma“ Kviečiame įsigyti ir skaityti.