ŠV. MIŠIOS SUDĖTINĖMIS INTENCIJOMIS:

  • į Šv. Antaną – pirmąjį mėnesio antradienį, balandžio 2 d., 12 val.
  • Kiekvieną antradienį 12 val. – Šv. Mišios sudėtinėmis intencijomis už gyvuosius.
  • Šv. Mišias kaip dovaną ir Dievo palaimą dera užprašyti už gyvuosius vardinėse, gimtadienyje, važiuojant į tolimą kelionę, tuokiantis vaikams, besilaukiant kūdikėlio, ruošiantis operacijai, kaip padėką už gautas malones.
  • į Dievo Gailestingumą ir į Šv. Juozapą – pirmąjį mėnesio trečiadienį, balandžio 3 d., 12 val.
  • į Nuplaktą Kristų – pirmąjį mėnesio ketvirtadienį, balandžio 4 d., 12 val.
  • į Švč. Jėzaus Širdį – pirmąjį mėnesio penktadienį, balandžio 5 d., 12 ir 18 val.
  • į Švč. M. Mariją, – pirmąjį mėnesio šeštadienį, balandžio 6 d., 18 val.

ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA: penktadieniais – nuo 16 val. iki 18 val. Šį šeštadienį – nuo 17 val. iki 18 val. KITAS SEKMADIENIS yra pirmasis mėnesio sekmadienis, Švč. Sakramento adoracija – po 10 val. Šv. Mišių, prieš sumos Šv. Mišias Eucharistinė procesija.

DIEVO GAILESTINGUMO VAINIKĖLIS mūsų bažnyčioje kalbamas kiekvieną sekmadienį po 10 val. Šv. Mišių

Motinų Meilė keičia pasaulį! Kiekvieną antradienį 19 val. „MOTINOS MALDOJE“ kviečia ateiti į Plungės parapijos namų salę bendrai maldai už savo vaikus ir vaikaičius.

Kiekvieną ketvirtadienį, po vakaro Šv. Mišių, 19.00 val., Plungės parapijos namuose – POKALBIAI APIE ŠV. RAŠTĄ.

Kovo 31 d. – ŠV. VELYKOS

8 val. – Kristaus Prisikėlimo Šv. Mišios;
10 ir 12 val. – Šv. Mišios.

Balandžio 1 d. – ŠV. VELYKŲ ANTROJI DIENA

10 ir 12 val. – Šv. Mišios.

Šv. Velykų proga dera Šv. Mišiomis atminti savo gyvus ir mirusius giminaičius, krikštatėvius, geradarius ir kitus artimuosius.

Antrasis Velykų sekmadienis yra DIEVO GAILESTINGUMO šventė. Sudėtinės Šv. Mišios į Dievo Gailestingumą Jūsų intencijomis už gyvuosius ir mirusiuosius bus aukojamos balandžio 2 d. 12 val., balandžio 4 d. 18 val., balandžio 5 d. 18 val., balandžio 7 d. 10 val. Norintys prisidėti prie Šv. Mišių galite užpildyti tam skirtą voką, kurį rasite prie Dievo Gailestingumo altoriaus.

SUTVIRTINIMO SAKRAMENTAS mūsų bažnyčioje bus teikiamas gegužės 12 d.

PIRMOJI KOMUNIJA – gegužės 11-18-19 d. Tėveliams, kurių vaikai ruošiasi Pirmajai Komunijai: iš tikybos mokytojų reikia gauti parašą į geltonas knygutes už išmoktą išpažinties eigą. Pirmos išpažinties eiti vaikučiai mokosi kartu su tėveliais, išpažintis atliekama tris kartus (kovo, balandžio, gegužės mėn.) ir gaunamas parašas iš kunigo į geltoną knygutę. Gegužės mėnesį išpažintis bus prieš Pirmąją Šv. Komuniją ir jos atlikti vaikučius palydės tikybos mokytojai.

Kviečiame paremti mūsų bažnyčią ir jos veiklą, paskiriant 1,2% nuo jau sumokėto gyventojų pajamų mokesčio. Jums tereikia užpildyti prašymą ir iki šių metų gegužės 1 d. pateikti Valstybinei Mokesčių inspekcijai. Pildant reikėtų nurodyti: ,,Plungės Šv. Jono Krikštytojo parapija, įm. k. 191277652.” Formą galima pildyti internetu.