„Garbinkime Švenčiausiąjį Sakramentą, Jėzaus Kristaus, mūsų Viešpaties, tikrąjį Kūną ir Kraują, dabar ir visados, ir per amžius.“

Lapkričio 6 d. – pirmasis mėnesio sekmadienis. Kaip ir kiekvieną pirmąjį mėnesio sekmadienį prieš sumos Šv. Mišias – Švč. Sakramento adoracija ir Eucharistinė procesija. Dėkojame visiems, atėjusiems pabūti Jėzaus artumoje.