Rugsėjo 12 d. į 15 val. Šv. Mišias rinkosi Plungės dekanato tikybos mokytojai, plungiškiai, o jas aukojo mūsų dekanato kunigai bei Telšių vyskupijos katechetikos centro vadovas, monsinjoras Rimantas Gudlinkis. Šv. Mišių pabaigoje mokytojai sveikino monsinjorą  Rimantą Gudlinkį su praėjusiu jubiliejumi, o po Šv. Mišių visi ėjo į parapijos namų salę, kur laukė  vaišės, monsinjoro R. Gudlinkio pristatytos naujovės, Parapijos klebono žodis bei visų kunigų bei tikybos mokytojų bendra diskusija. Dėkojame visiems susirinkusiems už bendrą maldą bei pabuvimą kartu, o Plungės parapijos klebonui už skanius pietus.