Švč. Sakramento adoracija šią savaitę dar vyks trečiadienį, po 8 val. Šv. Mišių, penktadienį nuo 16 val. iki 18 val. Šv. Mišių.

Žemaičių Kalvarijos kalnai mūsų bažnyčioje giedami kiekvieną trečiadienį po 8 val. Šv. Mišių (per Švč. Sakramento adoraciją).

Sekmadieniais po 10 val. Šv. Mišių mūsų bažnyčioje kalbamas Dievo Gailestingumo vainikėlis.

Rugsėjo 7–15 d. Šiluvos  šventovėje vyksta atlaidai.

Rugsėjo 12 d. – Šv. Mišios bus 12 val., 15 val. ir 18 val. 15 val. Šv Mišiose dalyvaus Plungės dekanato tikybos mokytojai, o jas aukos mūsų dekanato kunigai bei Telšių vyskupijos katechetikos centro vadovas, monsinjoras  Rimantas Gudlinkis.

Rugsėjo 12 d. minimas Švč. Mergelės Marijos Vardas.

Rugsėjo 13 d. minimas Šv. Jonas Auksaburnis (349–407), gimė Antiochijoje. Garsėjo vargšų užtarimu ir socialiniu teisingumu. Dėl nepaprasto iškalbingumo nuo VI a. gavo Auksaburnio vardą.

Rugsėjo 14 d. – Šventojo Kryžiaus Išaukštinimo šventė. Šv. Elena 326 m. rado Šv. Kryžių.

Rugsėjo 15 d. minima Švč. Mergelė Marija Sopulingoji. Švč. Mergelė Marija Sopulingoji, stovėdama prie Jėzaus kryžiaus, intymiai ir ištikimai prisijungė prie išganingos Sūnaus kančios ir tapo naująja Ieva.

Rugsėjo 16 d. minimas Šv. Kornelijus. Kovojo prieš antipopiežiaus Novacijano klaidingą mokymą.

Rugsėjo 16 d. taip pat minimas Šv. Kiprijonas, jis gimė apie 210 m. Kartaginoje.

Rugsėjo 17 d. minimas Šv. Robertas Belarminas (1542–1621).