Šiandien pirmoji gavėnios diena – Pelenų diena. Tai laikas, kai primenamas žmogaus laikinumas šioje žemėje. Barstant ant galvos pelenus ir tariant žodžius: „Dulkė buvai ir į dulkę pavirsi‘‘, žmogus norom nenorom susimąsto. Tačiau tai nėra liūdesio ar nevilties diena. Tai priminimas, kuo reikia labiau rūpintis: ar kūnu, kuris anksčiau ar vėliau pavirs dulkėmis, ar siela, kuri amžinai gyvens Dievo artumoje ir džiaugsme. Ypač šiame trapiame ir neramumų pilname pasaulyje. Plungės bažnyčioje buvo aukojamos Šv. Mišios, šventinami ir barstomi pelenai, meldžiamasi už taiką. Taip pradėjome laukti Viešpaties Prisikėlimo.