Švč. Sakramento adoracija šią savaitę vyks trečiadienį, po 8 val. Šv. Mišių, penktadienį nuo 16 val. iki 18 val. Šv. Mišių.

Šį ketvirtadienį po 18 val. Šv. Mišių mūsų bažnyčioje vyks naktinė Švč. Sakramento adoracija, kuri tęsis iki penktadienio ryto 8 val.

Žemaičių Kalvarijos kalnai mūsų bažnyčioje giedami kiekvieną trečiadienį po 8 val. Šv. Mišių (per Švč. Sakramento adoraciją).

Sekmadieniais po 10 val. Šv. Mišių mūsų bažnyčioje kalbamas Dievo Gailestingumo vainikėlis.

Rugpjūčio 14 d. minimas Šv. Maksimilijonas Kolbė (1894–1941), gimė Zdunska Voloje netoli Lodzės, Lenkijoje. Iš Aušvico koncentracijos stovyklos pabėgus vienam kaliniui, buvo pasmerkti keli nekalti žmonės. Vienas iš jų buvo gausios šeimos tėvas. Maksimilijonas pasisiūlė į jo vietą ir 1941 m. rugpjūčio 14 d. mirė kankinio mirtimi.

Rugpjūčio 16 d. minimas Šv. Rokas. 12 val. – Šv. Mišios į Šv. Antaną ir Šv. Roką.

Rugpjūčio 16 d. taip pat minimas Šv. Steponas (~969–1038), Vengrijos karalius. Buvo teisingas ir taikus savo valdiniams, kol Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų dieną jo siela nukeliavo į Dangų.

Rugpjūčio 17 d. minimas Šv. Hiacintas (~1200–1257). Jis buvo pirmasis lenkų dominikonas. Šventojo iniciatyva dominikonai pasiekė ir Lietuvą.

Rugpjūčio 19 d. minimas Šv. Jonas Eudas (1601–1680), kunigas. Labai karštai rūpinosi pamaldumu šventosioms Jėzaus ir Marijos Širdims.

Rugpjūčio 20 d. minimas Šv. Bernardas Klervietis (1090–1153) – vienas įtakingiausių to meto krikščionių. Sulaukęs 21 metų, įstojo į Cistersų ordiną. 1115 m. Bernardas Klervo vietovėje įkūrė cistersų vienuolyną. Buvo šio vienuolyno abatas. Maldos „Atsimink, maloningoji Mergele Marija“ autorius.

Rugpjūčio 21 d. 18 val. Šv. Mišiose melsimės už Ukrainą, kad greičiau baigtųsi kruvini konfliktai ir triumfuotų teisingumas. Melsimės už žuvusiuosius ir paaukojusius sveikatą, už netekusius artimųjų. Po Šv. Mišių bus koncertas.

Mūsų bažnyčioje yra Kristaus, pririšto prie stulpo, statula. Pagal senosios bažnyčios tradiciją, žmogus, turintis rūpestį, padėką ar prašymą,  melsdamasis prie šios statulos, pririša juostelę su užrašyta intencija. Vėliau yra numatyta aukoti Šv. Mišias tomis intencijomis.