ŠIANDIEN – ŠV. VELYKOS

8 val. – Kristaus Prisikėlimo Šv. Mišios,
10 ir 12 val. – Šv. Mišios. 

Balandžio 10 d. – ŠV. VELYKŲ ANTROJI DIENA

10 ir 12 val. – Šv. Mišios.

Antrasis Velykų sekmadienis yra Dievo Gailestingumo šventė. Sudėtinės Šv. Mišios į Dievo Gailestingumą jūsų intencijomis už gyvuosius ir mirusiuosius bus aukojamos:

balandžio 11 d., antradienį, – 12 val.
balandžio 13 d., ketvirtadienį, – 18 val.
balandžio 14 d., penktadienį, – 18 val.
balandžio 16 d., sekmadienį, – 10 val.

Norintys prisidėti prie Šv. Mišių galite užpildyti tam skirtą voką, kurį rasite prie Dievo Gailestingumo altoriaus. Primename, kad Šv. Velykų proga dera Šv. Mišiomis atminti savo mirusius giminaičius, krikštatėvius, geradarius ir kitus artimuosius.

Kviečiame paremti savo bažnyčią ir jos veiklą, skiriant 1,2% nuo jau sumokėto gyventojų pajamų mokesčio. Užpildyti prašymą iki šių metų gegužės 1 d. ir pateikti Valstybinei Mokesčių inspekcijai. Rekvizitai: Plungės Šv. Jono Krikštytojo parapija, įm. k. 191277652. Formą galima pildyti internetu.

Sutvirtinamiesiems. Gegužės 20 d. jūs gausite taip trokštamą Sutvirtinimo sakramentą. Tas pusmetis, kurį praleidote švęsdami sekmadienį su Šv. Mišiomis, liks šviesos žiburėliu jumyse ir jūsų namuose. Visada žinokite, kad Motina Bažnyčia jūsų tebelaukia. Šis šviesus ir prasmingas įprotis sekmadieniais dalyvauti Šv. Mišiose galėtų tapti jūsų ir jūsų artimųjų gyvenimo norma.

BALANDŽIO 19 d. mūsų sutvirtinamųjų šeimų paskutinis susitikimas pagal vyskupijos programą sutvirtinamiesiems „UŽTVIRTINK“. Todėl visus kviečiu taip susiplanuoti savo laiką, kad galėtumėte dalyvauti ir nekiltų nesusipratimų.

Balandžio 19 d. vakaro programa:

Dalyvavimas su tėveliais ir, pagal galimybę, su būsimais Sutvirtinimo tėčiais ir mamomis.
17.30 val. Plungės bažnyčioje adoracija ir išpažintis, išpažinties eina šeima ir kūminai.
18.00 val. Šv Mišios. Po Mišių sutvirtinamieji gauna parašą už 23d. sekmadienio  Šv.  Mišias.
19.00 val. renkamės Plungės kultūros centre, užkandžiai ir kava. (Būtų gražu, jei atsineštumėte kokių nors skanėstų. Ačiū.)