Didysis Šeštadienis – diena, kai prisimename Jėzaus perėjimą iš mirties į prisikėlimą. Džiugu, kad šią ypatingą dieną mūsų bažnyčia buvo pilna tikinčiųjų, o parapijos klebonas kalbėdamas apie tai, kad prisikėlęs Jėzus pirmiausia pasirodė moterims, ragino vyrus šeimoje ypatingai gerbti savo moteris. Mirtis nugalėta, kapas tuščias, Gyvybės pergalė tegul viešpatauja mūsų širdyse, juk esame Prisikėlimo žmonės!