Visai neseniai Plungės parapijiečiai dėkojo prof. Juozui Pundziui ir jo žmonai Birutei už Švč. Mergelės Marijos Neperstojamos pagalbos altoriaus restauravimą ir auksavimą. Šiandien, liepos 9 d., jie meldėsi kartu su mumis Šv. Mišiose, skaitė skaitinius ir maldavimus, o Šv. Mišių pabaigoje Plungės klebonas dėkodamas jiems už paramą bažnyčiai įteikė popiežiaus palaiminimus. Dėkojame, kad iš jų širdies gerumo galime džiaugtis atnaujintu altoriumi.