Birželio 14 dieną Plungės Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje buvo minima ne tik Gedulo ir Vilties diena, bet prisimenamas ir Arkivyskupas Teofilius Matulionis. Pamokslo metu klebonas sakė, kad iš Teofiliaus mes visi turėtume pasimokyti ištikimybės, nes ištikimybė suteikia žmogaus žemiškai egzistencijai prasmę. Kiekvienas renkamės, ar būsime ištikimi Bažnyčiai, Dievui, žmonėms. Turime būti dėkingi Dievui, kad šiandien mėgaujamės, džiaugiamės, kvėpuojame laisve. Turime suvokti, kad ji iškovota sumokant didžiulę kainą, tad turime nepamiršti istorijos ir iš jos mokytis. Šv. Mišių metu skaitinį skaitė Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių bendrijos Plungės filialo pirmininkė Liucija Bertulienė, giedojo Plungės kultūros centro tremtinių ir politinių kalinių choras „Tėvynės ilgesys“, vad. Rūta Černeckienė.

Po  Šv. Mišių bažnyčios šventoriuje vyko poezijos ir dainų vakaras. Dalyvavo Plungės kultūros centro meno kolektyvai: vokalinis ansamblis, vad. Valentina Balčiauskienė,  tremtinių ir politinių kalinių choras „Tėvynės ilgesys“, vad. Rūta Černeckienė, teatras „Saula“, vad. Sigita ir Romas Matuliai, dainavo studija „Hello“, vad. Aida Kaunienė, Plungės TAU moterų ansamblis „Širdies melodija“, vad. Rūta Černeckienė. Kalbėjo Plungės meras Audrius Klišonis, parapijos klebonas Vytautas Gedvainis, tremtinė, Plungės rajono organizacijos „Paliesti tremties“ pirmininkė Aniceta Grikšienė. Taip šviesiai ir viltingai paminėjome mūsų tautai svarbią dieną.