Lapkričio 14 dieną visas pasaulis mini tarptautinę diabeto dieną, todėl Plungės Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje tą dieną buvo aukojamos Šv. Mišios už visus žmones, paliestus šios ligos. Šv. Mišių metu kun. Kęstutis Motiejaitis sakė: Jėzaus paprasti žodžiai „ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti“ (Mt 11, 25–30) nurodo slėpiningą malonės kelią, teikiantį atgaivą nuvargusiems ir išsekusiems žmonėms. Tie žodžiai reiškia Jėzaus Kristaus solidarumą su prislėgta ir kenčiančia žmonija ir žada paguodą ir atgaivą“. Po Šv. Mišių diabetologė Aldona Danylienė skaitė pranešimą tema „Slaugytojas ir diabetas“, o po pranešimo padėkojo diabeto klubo nariams, įteikdama jiems padėkos raštus.