Artėja rugsėjo 1-oji – naujų mokslo metų pradžia. Ta proga kviečiame maldai už moksleivius, studentus, jų tėvus ir pedagogus.
Naujų mokslo metų pradžios šv. Mišios bus aukojamos rugpjūčio 29 d. 12 val., tačiau melsimės ir visose to sekmadienio šv. Mišiose. Taip pat šv. Mišias už moksleivius, studentus, jų tėvus ir pedagogus aukosime rugsėjo 1 d. 8 val.
Ateikime patys, pakvieskime ir savo artimuosius. Ateinančią savaitę bet kurią dieną iki rugsėjo 1 d. atlikime išpažintį, priimkime už juos šv. Komuniją. Kviečiame paraginti ir jaunąją kartą padaryti tą patį.
   Rugpjūčio 29 d. mūsų parapijoje svečiuosis Onuškio parapijos klebonas kun. Algimantas Gaidukevičius. Jis aukos 12 val. šv. Mišias. Kartu atvyksta ir tose šv. Mišiose giedos Onuškio parapijos sumos choras, vadovaujamas Gražinos Kulbickienės. Kviečiame bendrai maldai su mūsų parapijos svečiais.
   Kviečiame į Švč. Sakramento adoraciją šią savaitę trečiadienį po 8 val. šv. Mišių bei penktadienį 16-18 val..
   Taip pat yra galimybė turėti adoraciją ir kitu laiku, jei susidaro bent kelių žmonių grupė, kuri iš anksto ateina į zakristiją ir suderina laiką su kunigu.
   Rugsėjo mėnesį pradedame naujus katechezės mokslo metus. Pirmajai šv. Komunijai ruošiami vaikai, lankantys 3 klasę ir vyresni. O Sutvirtinimui gali ruoštis lankantys 8 klasę ir vyresni. Registracijos anketų prašome teirautis savo tikybos mokytojų.
   Pirmasis susitikimas su Pirmajai šv. Komunijai besiruošiančių mokinių tėvais įvyks rugsėjo 25 d. 16:30 val., o su sutvirtinamųjų tėvais 19:00 val. Nuo rugsėjo 26 d. jau reikės gauti parašą į atsiskaitymų knygeles už dalyvavimą šv. Mišiose. Bažnyčios pozicija yra ta, kad šv. Mišias turėtų lankyti ne vieni vaikai, bet kartu visa šeima ar bent vienas suaugęs iš šeimos.
   Šią savaitę Bažnyčia mini:
   Rugpjūčio 24 d. (antradienį) – šv. Baltramiejų, apaštalą.
   Rugpjūčio 27 d. (penktadienį) – šv. Moniką.
   Rugpjūčio 28 d. (šeštadienį) – šv. Augustiną, vyskupą ir Bažnyčios mokytoją.