Gruodžio 10 dieną esate kviečiami į adventinę popietę ir susitikimą su Lietuvos kariuomenės pulkininku Eugenijumi Lastausku ir Vilma Lastauskiene

Aptarsime tolesnę pasiruošimo Pirmajai Komunijai ir Sutvirtinimui eigą bei laiką. Dalyvausime užsiėmimuose ir bendrystėje su svečiais.

Dalyvavimas privalomas visai šeimai: tėtis, mama, vaikai, krikšto tėvai (jei gyvena Plungėje), seneliai. Išimtis – dirbantys pagal slenkantį grafiką, esantys užsienyje ar sergantys.

PIRMOSIOS KOMUNIJOS VAIKAMS

Programa

   • 10 val. Šv. Mišios bažnyčioje
   • 11 val. kava Plungės kultūros centre
   • 11:20 val. pagrindinis renginys Didžiojoje salėje
   • 11:50 val. darbas grupėse
   • 12:20 val. registracija (mokytojos parašas knygutėje) ir kelionė namo.

SUTVIRTINIMUI BESIRUOŠIANČIAM JAUNIMUI

Programa

   • 12 val. Šv. Mišios bažnyčioje
   • 13 val. kava Plungės kultūros centre
   • 13:30 val. pagrindinis renginys Didžiojoje salėje
   • 14 val. darbas grupėse
   • 14:30 val. registracija (mokytojos parašas knygutėje) ir kelionė namo.

P. S. Jei žinote, kad negalėsite dalyvauti, užsiregistruokite pas savo tikybos mokytoją, jums bus surengtas atskiras susitikimas.

Ramaus advento darant gerus darbus ir prasmingų Šv. Kalėdų.

Jūsų klebonas kun. Vytautas Gedvainis