• ŠV. MIŠIOS UŽ MOKSLEIVIUS, STUDENTUS, JŲ TĖVUS IR MOKYTOJUS – RUGSĖJO 3 d. 10 val.

Kviečiame maldai. Pakvieskime ir savo artimuosius. Šia intencija atlikime išpažintį, priimkime Šv. Komuniją. Paraginkime ir jaunąją kartą padaryti tą patį. Rugsėjo mėnesį pradėsime naujus katechezės mokslo metus. Pirmajai Šv. Komunijai ruošiami vaikai, lankantys 3 klasę ir vyresni. O Sutvirtinimui gali ruoštis lankantys 8 klasę ir vyresni. Registracijos anketų prašome teirautis savo tikybos mokytojų.

  • Švč. Sakramento adoracija – trečiadienį, po 8 val. Šv. Mišių, penktadienį –  nuo 16 val. iki 18 val. Šv. Mišių, šeštadienį – nuo 17 val. iki 18 val. Šv. Mišių, sekmadienį po 10 val. Šv. Mišių ir Eucharistinė procesija prieš sumą.
  • Ateinantį, pirmąjį mėnesio penktadienį, 8 val. ir 18 val. – sudėtinės Šv. Mišios į Švč. Jėzaus Širdį jūsų intencijomis.
  • Ateinantį, pirmąjį mėnesio šeštadienį, 18 val. – sudėtinės Šv. Mišios į Švč. Mergelę Mariją jūsų intencijomis.
  • Šią savaitę Bažnyčia mini:
    • Rugpjūčio 28 d. (pirmadienį) – Šv. Augustinas, vyskupas, bažnyčios mokytojas.  Po neramios moksle ir moralėje jaunystės atsivertęs į katalikų tikėjimą. Ryžtingai kovojo su tikėjimo klaidomis, raštais bei pamokslais skelbdamas tikrąjį atsivertimą.
    • Rugpjūčio 29 d. (antradienį) – Šv. Jono Krikštytojo Nukankinimas. Viešpaties pirmtakas, kaip liepsnojantis ir šviečiantis žibintas, tiek savo gyvenimu, tiek ir mirtimi liudijo tiesą.
    • Rugsėjo 1d. (penktadienį) – Pasaulinė maldos už rūpinimąsi kūrinija diena.