Šiandien suteikiami visuotiniai atlaidai tikinčiajam, kuris dalyvauja pamaldose, kai giedama „O Dvasia, Viešpatie, nuženk“.
Švč. Sakramento adoracija šią savaitę vyks: trečiadienį po 8 val. šv. Mišių, ketvirtadienį 17-18 val. (su Rugile), penktadienį 16-18 val., taip pat sekmadienį 9-10 val. vyks adoracija (su tretininkais). Kviečiame pabūti eucharistinio Kristaus artumoje.
   Gegužės mėnuo yra skirtas Švč. Mergelei Marijai. Gegužinės pamaldos mūsų bažnyčioje vyks: pirmadienį ir antradienį po 12 val. šv. Mišių, trečiadienį ir šeštadienį – po 18 val. šv. Mišių, ketvirtadienį ir penktadienį – 17:40 val., o sekmadienį – 9:35 val.
   Kitas sekmadienis yra Švč. Trejybės iškilmė, kai pagerbiame Dievą, kuris yra vienas, bet trijuose asmenyse: Tėve, Sūnuje ir Šventojoje Dvasioje.
   Primename, kad kiekvienam katalikui turėtų būti svarbu atlikti velykinę išpažintį. Jos neatlikusius raginame suskubti iki birželio 29 d.
   Sekmadieniais po 10 val. šv. Mišių bažnyčioje yra kalbamas Dievo Gailestingumo vainikėlis.
   Bažnyčios gale yra platinamas gegužės mėnesio katalikiško žurnalo „Artuma“ numeris. Kviečiame įsigyti ir skaityti.
   Šis sekmadienis – Sekminės – viena svarbiausių krikščioniškų švenčių. Tai diena, kai Viešpats atsiuntė savo apaštalams Šventąją Dvasią, ir taip galutinai gimė Bažnyčia.
   Sekminių dieną šv. Mišios 8, 10, 12, 18 val.
   13:00 – 15:00 val. – Šlovinimas (su Taizė giesmėmis), adoracija ir užtarimo malda
   15:00 – agapė bažnyčios šventoriuje
   Kviečiame Sekmines švęsti kartu – tai mūsų visų dvasinio gimimo diena.