Didelis būrys tikinčiųjų susirinko į Sekminių šventę Plungės bažnyčioje dėkoti Dievui už Jo malones ir prašyti Šventosios Dievo Dvasios, kad Ji nužengtų, perkeistų mūsų protus, mūsų matymą, mūsų klausą, padarytų mūsų širdį panašią į savo širdį, tokią, kuri mylėtų ir visada viską atleistų. Klebonas priminė, kad Dievas perėjo per apaštalus ugnimi. Ta pati liepsna liečia tikinčiuosius ir šiandien, Ji pripildo Dievo Dvasios, Dievo jėgos, Dievo meilės. Tik reikia atviros širdies, nuolankumo, atidumo. Po Sekminių Šv. Mišių vyko nuostabi šventė, kurios metu skambėjo giesmės, vyko mokymai, maldos, Švenčiausiojo Sakramento adoracija, o klebonas kiekvieną norintį asmeniškai palaimino Švč. Sakramentu. Šventės metu bažnyčios šonuose vyko užtarimo malda. Džiugu, kad kartu su Plungės jaunimu giedojo ir grojo jaunimas iš Šateikių, Viekšnių bei iš kitų Lietuvos miestų. Dėkojame jiems. O šventės pabaigoje lauke laukė vaišės ir jaunimo žaidimai, kuriuos vedė Plungės skautai bei svečiai iš Viekšnių. Dėkojame visiems Plungės kunigams, jų talkininkei Rugilei, visiems, padėjusiems suorganizuoti šią nuostabią šventę.