Spalio 17 dieną 12.00 val. Šv. Mišiose buvo meldžiamasi už buvusį bažnyčios kleboną Adomą Milerį jo 40-ose mirties metinėse. Kunigas Adomas Mileris 1976 m. buvo atkeltas į Plungę, kur labai intensyviai darbavosi, išpuošė bažnyčios vidų, įvedė apšildymą, sutvarkė šventorių, atkakliai gynė bažnyčios reikalus, nebijojo nukentėti už ją, visur buvo ištikimas ir didžiai darbštus statybininkas. Energingas, aktyvus, žvalus, išradingas, turintis puikų skonį ir mylintis Bažnyčią. Kunigas turėjo organizacinių gabumų telkti jaunimą, vaikus aktyviam dalyvavimui pamaldose. Tokių kunigų dėka ir sovietmečiu klestėjo Kristaus tikėjimas Lietuvoje.