Švč. Sakramento adoracija šią savaitę vyks trečiadienį, po 8 val. Šv. Mišių, penktadienį nuo 16 val. iki 18 val. Šv. Mišių.

Žemaičių Kalvarijos kalnai mūsų bažnyčioje giedami kiekvieną trečiadienį po 8 val. Šv. Mišių (per Švč. Sakramento adoraciją).

Sekmadieniais, po 10 val. Šv. Mišių, mūsų bažnyčioje kalbamas Dievo Gailestingumo vainikėlis.

Vasario 21 d. minimas Šv. Petras Damijonas, gimė 1007 m. Ravenoje, mirė 1072 m.

Vasario 22 d. (trečiadienis) – Pelenų dienagavėnios pradžia. Tą dieną 12 val. kviečiame į Šv. Mišias, kuriose bus šventinami ir barstomi pelenai kaip atgailos ir žmogaus trapumo ženklas. Pelenų dieną tikintiesiems yra privaloma susilaikyti nuo mėsiškų valgių ir laikytis pasninko.

Gavėnios laiku esame kviečiami apriboti žalingus įpročius, gal pavyktų ir visai jų atsisakyti. Taip pat svarbus susilaikymas nuo triukšmingų pasilinksminimų. Primename, kad katalikams privalomas pasninkas yra kiekvieną penktadienį.

Gavėnios laiku Kryžiaus kelias mūsų bažnyčioje bus einamas penktadieniais po 18 val. Šv. Mišių ir sekmadieniais po 10 val. Šv. Mišių.

Vasario 22 d. taip pat Šv. apaštalo Petro Sosto šventė. Šventė skirta pirmajam popiežiui ir jo įpėdiniams. Pirmųjų amžių popiežiai (Romos vyskupai), pradedant apaštalu Petru, buvo nukankinti.

Vasario 23 d. minimas  Šv. Polikarpas, mirė 155 m., gal ir vėliau, apaštalo, evangelisto Jono mokinys, apaštalų paskirtas Smirnos (Mažoji Azija) vyskupu.

Kiekvieną antradienį, 19 val., maldos grupelė „Motinos maldoje“ visas mamas, močiutes, krikšto motinėles kviečia ateiti į parapijos namų salę bendrai maldai už savo vaikus ir vaikaičius.

Sutvirtinimo sakramentas mūsų bažnyčioje bus teikiamas gegužės 20 d.

Kreipiamės į visus dirbančius parapijiečius. Kviečiame paremti mūsų Bažnyčią ir jos veiklą, paskiriant 1,2% nuo jau sumokėto gyventojų pajamų mokesčio. Jums tereikia užpildyti prašymą ir iki šių metų gegužės 1 d. pateikti Valstybinei Mokesčių inspekcijai. Pildant reikėtų nurodyti: ,,Plungės Šv. Jono Krikštytojo parapija, įm. k. 191277652.” Formą galima pildyti internetu.