Švč. Sakramento adoracija šią savaitę vyks trečiadienį, po 8 val. Šv. Mišių, penktadienį 16-18 val.

Žemaičių Kalvarijos kalnai mūsų bažnyčioje giedami kiekvieną trečiadienį po 8 val. Šv. Mišių (per Švč. Sakramento adoraciją).

Sekmadieniais po 10 val. Šv. Mišių mūsų bažnyčioje kalbamas Dievo Gailestingumo vainikėlis.

Liepos 17 d. 11 val. pasauliečiai pranciškonai kviečia į Plungės parapijos namus, į dokumentinio filmo  „Jurgis Ambraziejus Pabrėža. Gyvoji istorija“ peržiūrą ir bendrystę. Vyks pokalbis šiais klausimais: Kas yra šventumas? Ar šiais laikais  įmanoma būti šventam? Kuo svarbi J. A. Pabrėžos asmenybė? Filme rodomi autentiški liudijimai, pasakojimai, svarstymai, istoriniai faktai. Kviečiame dalyvauti.

Liepos 11 d. minima Šv. Benedikto, Europos globėjo, šventė. Šv. Benediktas (480–547), abatas. Aplink save subūrė bendraminčių būrį ir 539 m. Monte Kasine (tarp Romos ir Neapolio) įkūrė benediktinų vienuolyną. Benedikto parašyta Regula tapo gyvenimo pagrindu tūkstančiams vienuolių, o jo sekėjai išplito po visą Europą. Regulos esmę išreiškia žinomas benediktinų šūkis: „Melskis ir dirbk!“

Liepos 13 d. minimas Šv. Henrikas (973–1024). Tradicija perduoda, kad jis su savo žmona Kunigunda laikėsi amžinos skaistybės.

Liepos 14 d. minimas Šv. Kamilis Lelietis (1550–1614). Atsidavė nepagydomų ligonių slaugai ligoninėje, tarsi slaugytų patį Kristų.

Liepos 15 d. minimas Šv. Bonaventūras (1221–1274), filosofas scholastikas, teologas, pranciškonas. Su Šv. Tomu Akviniečiu laikomas vienu žymiausių visų laikų teologų.

Liepos 16 d. minima Karmelio kalno Švč. Mergelė Marija (Škaplierinė). Ant Karmelio kalno pranašas Elijas kadaise buvo atvedęs Izraelio žmones, kad pagarbintų gyvąjį Dievą. Po to, ieškodami vienatvės, atkeliavo atsiskyrėliai, kurie vėliau įsteigė kontempliatyvinio gyvenimo Dievo Motinos globoje Ordiną.

Mūsų parapijos Caritas renka higienos priemones iš Ukrainos atvykstantiems žmonėms. Aukų dėžę rasite bažnyčios gale arba pas kunigą raštinėje. Aukoti galite darbo dienomis nuo 9 iki 13 val. ir nuo 16 iki 18 val.

Kviečiame įsigyti bažnyčios gale platinamą katalikiško žurnalo „Artuma” numerį.

Raginame nepamiršti užprašyti Šv. Mišių už mirusius savo artimuosius gimimo ar vardo dienos proga, atsinešti į bažnyčią žvakę pašventinimui, priimti Šv. Komuniją, po Mišių aplankyti kapines. Tai būtų atsiprašymo, dėkingumo ženklas jiems, taip pat dvasinė dovana, kurios iš jūsų jie lauktų ir kuri juos nudžiugintų.

Primename, kad Šv. Mišias, kaip dovaną ir Dievo palaimą, tinka užprašyti ir už gyvuosius vardinėse, gimtadienyje, važiuojant į tolimą kelionę, tuokiantis vaikams, besilaukiant kūdikėlio, ruošiantis operacijai.

Kai renkamės Šv. Mišioms, raginame į bažnyčią atvykti nors 15 min. anksčiau, kad turėtumėte laiko asmeninei maldai, galbūt išpažinčiai ir Šv. Mišiose dalyvautumėte pasiruošę.

Nepamirškime pasirūpinti ir tais savo artimaisiais, kurie dėl sveikatos negali atvykti į bažnyčią. Todėl norinčius, kad kunigas aplankytų ligonius ar senyvo amžiaus žmones jų namuose su išpažintimi bei Šv. Komunija, kviečiame užeiti į zakristiją ir susitarti su kunigu.

Mūsų bažnyčioje yra Kristaus, pririšto prie stulpo, statula. Pagal senosios bažnyčios tradiciją žmogus, turintis rūpestį, melsdamasis prie šios statulos, pririša juostelę su užrašyta intencija. Vėliau yra numatyta aukoti Šv. Mišias tomis intencijomis.