Šiandien – visuomenės komunikavimo priemonių diena: meldžiamės už katalikišką žiniasklaidą. Tam tikslui skiriama ir šiandienė rinkliava.
   Švč. Sakramento adoracija šią savaitę vyks: trečiadienį po 8 val. šv. Mišių, ketvirtadienį 17-18 val. (su Rugile), penktadienį 16-18 val. Taip pat šį penktadienį po 18 val. šv. Mišių vyks naktinė Švč. Sakramento adoracija (su tretininkais) iki šeštadienio ryto. Tą adoraciją pradėsime giedodami Žemaičių Kalvarijos kalnus. Taip pat sekmadienį 9-10 val. vyks adoracija (su tretininkais). Kviečiame pabūti eucharistinio Kristaus artumoje.
   Gegužės mėnuo yra skirtas Švč. Mergelei Marijai. Gegužinės pamaldos mūsų bažnyčioje vyks: pirmadienį ir antradienį po 12 val. šv. Mišių, trečiadienį ir šeštadienį – po 18 val. šv. Mišių, ketvirtadienį ir penktadienį – 17:40 val., o sekmadienį – 9:35 val.
   Sekmadieniais po 10 val. šv. Mišių bažnyčioje yra kalbamas Dievo Gailestingumo vainikėlis.
   Į mūsų parapiją gyventi ir dirbti atvyko nauja parapijos talkininkė Rugilė, kuri rūpinsis naujų maldos grupių, rekolekcijų, šlovinimo, maldos vakarų organizavimu. Dalis veiklų vyks gyvai, dalis – nuotoliniu būdu. Norinčius sužinoti daugiau arba įsijungti į vieną ar kelias veiklas, kviečiame susisiekti su Rugile tel. 862785227.
   Bažnyčios gale yra platinamas naujas gegužės mėnesio katalikiško žurnalo „Artuma“ numeris. Kviečiame įsigyti ir skaityti.
Kitas sekmadienis Bažnyčioje – Sekminės – viena svarbiausių krikščioniškų švenčių. Tai diena, kai Viešpats atsiuntė savo apaštalams Šventąją Dvasią, ir taip galutinai gimė Bažnyčia.
Sekminių dieną šv. Mišios 8, 10, 12, 18 val.
13:00 – 15:00 val. – Šlovinimas (su Taizė giesmėmis), adoracija ir užtarimo malda
15:00 – agapė bažnyčios šventoriuje
Kviečiame Sekmines švęsti kartu – tai mūsų visų dvasinio gimimo diena.