• ŠIANDIEN ŠV. MIŠIOS UŽ MOKSLEIVIUS, STUDENTUS, JŲ TĖVUS IR MOKYTOJUS

Šia intencija atlikime išpažintį, priimkime Šv. Komuniją. Paraginkime ir jaunąją kartą padaryti tą patį. Rugsėjo mėnesį pradėsime naujus katechezės mokslo metus. Pirmajai Šv. Komunijai ruošiami vaikai, lankantys 3 klasę ir vyresni. Sutvirtinimui gali ruoštis mokiniai, lankantys 8 klasę ir vyresni. Registracijos anketų prašome teirautis savo tikybos mokytojų.

Pasiruošimas sakramentams prasidės rugsėjo 10 d. Po 10 val. Šv. Mišių pokalbis su Pirmosios Komunijos vaikais ir jų tėvais, o po 12 val. su Sutvirtinamaisiais ir jų tėvais.

Dėl suaugusiųjų pasiruošimo Krikšto, Pirmosios Komunijos, Sutvirtinimo sakramentams kreiptis į mokytoją Odetą +370 670 20930.

  • Rugsėjo 8 d. (penktadienį) – ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS GIMIMO IŠKILMĖ (ŠILINĖ). Meldžiamės už Lietuvą ir jos žmones, dėkojame Dievui už Švč. Mergelės Marijos užtarimu gautas malones. Jeruzalėje, Marijos gimimo vietoje, buvo pastatyta ir pašventinta Šv. Onos bažnyčia. Nuo VII a. rugsėjo 8 d. Romoje švenčiama Marijos gimimo diena, nuo XI a. – jau visoje Vakarų Bažnyčioje. Marijos Gimimo šventė su Viešpaties (gruodžio 25 d.) ir Jono Krikštytojo (birželio 24 d.) gimimo dienomis yra vienintelės Romos kalendoriuje gimimo šventės.
  • Atlaidai Šiluvos šventovėje vyks rugsėjo 7-15 dienomis. Pagrindinė atlaidų diena – rugsėjo 10 d.
  • Švč. Sakramento adoracija: trečiadienį 9 val., penktadienį nuo 16 val. iki 18 val. Šv. Mišių.
  • Šv. Mišios į Dievo Gailestingumą ir į Šv. Juozapą – trečiadienį, rugsėjo 6 d., 12 val.