Šiandien mūsų parapijos vikaras Kęstutis Motiejaitis švenčia 18 metų kunigystės sukaktį. Šia gražia proga Plungės Šv. Jono Krikštytojo kuopos ateitininkai pasveikino savo dvasios vadą, linkėjo Dievo palaimos, globos. Dėkojame Jums, Kunige Kęstuti, kad savo brangų laiką skiriate mums, jaunimui, dėkojame, kad mus mokote savo tėviškais patarimais, kad už mus meldžiatės.