• Šis sekmadienis – DIEVO GAILESTINGUMO ŠVENTĖ.

Velykų oktavą užbaigiantis Atvelykio sekmadienis jau du dešimtmečius švenčiamas kaip Dievo Gailestingumo šventė. Ją įvedė Šv. Jonas Paulius II 2000 m. balandžio 30 d., skelbdamas šventąja Dievo gailestingumo ses. Faustiną Kowalską.

  • Šiandien meldžiamės į Dievo Gailestingumą. Dėkojame, kad prisidedate prie Šv. Mišių aukos už savo gyvuosius ir mirusiuosius. Velykų laikas yra maldos į Dievo Gailestingumą laikas, todėl dera Šv. Mišiomis atminti savo mirusius giminaičius, krikštatėvius, geradarius ir kitus artimuosius.
  • Švč. Sakramento adoracija ir Žemaičių Kalvarijos kalnai – kiekvieną trečiadienį, po 8 val. Šv. Mišių.
  • Sekmadieniais, po 10 val. Šv. Mišių, mūsų bažnyčioje kalbamas Dievo Gailestingumo vainikėlis.
  • Kiekvieną antradienį, 19 val., – maldos grupelė „Motinos maldoje“. Visas mamas, močiutes, krikšto motinėles kviečiame ateiti į parapijos namų salę bendrai maldai už savo vaikus ir vaikaičius.
  • Kiekvieną ketvirtadienį, 19 val., kviečiame į pokalbius apie ŠV. RAŠTĄ Plungės parapijos namuose (Vytauto g. 29). Diskusijos vedėjas kun. Tomas Kaulius.
  • Kviečiame paremti savo bažnyčią ir jos veiklą, skiriant 1,2% nuo jau sumokėto gyventojų pajamų mokesčio. Užpildyti prašymą iki šių metų gegužės 1 d. ir pateikti Valstybinei Mokesčių inspekcijai. Rekvizitai: Plungės Šv. Jono Krikštytojo parapija, įm. k. 191277652. Formą galima pildyti internetu.
  • BALANDŽIO 19 d. mūsų sutvirtinamųjų šeimų paskutinis susitikimas pagal vyskupijos programą sutvirtinamiesiems „UŽTVIRTINK“. Todėl visus kviečiu taip susiplanuoti savo laiką, kad galėtumėte dalyvauti ir nekiltų nesusipratimų.

Gegužės 20 d. jūs gausite taip trokštamą Sutvirtinimo sakramentą. Tas pusmetis, kurį praleidote švęsdami sekmadienį su Šv. Mišiomis, liks šviesos žiburėliu jumyse ir jūsų namuose. Visada žinokite, kad Motina Bažnyčia jūsų tebelaukia. Šis šviesus ir prasmingas įprotis sekmadieniais dalyvauti Šv. Mišiose galėtų tapti jūsų ir jūsų artimųjų gyvenimo norma.

Balandžio 19 d. vakaro programa:

Dalyvavimas su tėveliais ir, pagal galimybę, su būsimais Sutvirtinimo tėčiais ir mamomis.
17.30 val. Plungės bažnyčioje adoracija ir išpažintis, išpažinties eina šeima ir kūminai.
18.00 val. Šv Mišios. Po Mišių sutvirtinamieji gauna parašą už 23 d. sekmadienio  Šv.  Mišias.
19.00 val. renkamės Plungės kultūros centre, užkandžiai ir kava. (Būtų gražu, jei atsineštumėte kokių nors skanėstų. Ačiū.)
19.15 val. renkamės į centrinę salę, kompozitorius Jeronimas Serebrinskas su žmona pristato paskaitą „Meilė, ištikimybė ir gyvybė šeimoje per Bažnyčią“.
19.45 val. pasiskirstome į grupes – merginos ir mamos, vaikinai  ir tėčiai. Dvi trumpos paskaitėlės (po 20min.).
Po paskaitėlių centriniame hole arbata, kava, saldumynai. Sutvirtinamieji gauna parašą už dalyvavimą „UŽTVIRTINK“ programoje.