Rugsėjo 12 dieną Plungės parapijos klebonas Vytautas Gedvainis su sumos choru vyko į Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedrą, kur aukojo Šventąsias Mišias, sakė pamokslą, o mūsų sumos choras šlovino Viešpatį ir džiugino kaišiadoriškius savo nuostabiomis giesmėmis. Grįždami namo visi užsuko į Kaišiadorių rajone esantį Guronių kaimą, kur aplankė Šv. Juozapo koplyčią, Rožinio slėpinių kelio koplytėles, o klebonas papasakojo šių koplytėlių atsiradimo istoriją. Kadangi kelionė vyko per Šiluvos atlaidus, visi stabtelėjo ir Šiluvoje. O grįžtant iš Šiluvos dar aplankė ir Tytuvėnų Švč. Mergelės Marijos Angelų karalienės bažnyčią bei Bernardinų vienuolyno ansamblį. Smagi išvyka, bendravimas su kitų parapijų tikinčiaisiais ne tik praplečia akiratį, bet stiprina tikėjimą, plečia draugų ir bendraminčių būrį. Ačiū klebonui, suorganizavusiam šią kelionę.