Birželio 14-oji – Gedulo ir vilties diena. Šią dieną Plungės Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje buvo aukojamos Šv. Mišios, kurių pradžioje klebonas sakė: ,,Dėkingumas ir meilė mus daro žmonėmis. Šiandien dėkinga širdimi semkimės meilės iš tų, kurie paaukojo savo gyvenimus, savo laisvę, sveikatą ir net gyvybę, kad mes kiekvieną rytą pabudę galėtume žinoti, kokie esame laimingi, gyvendami laisvoje tėvynėje.“ Po Šv. Mišių visi buvo kviečiami į bažnyčios šventorių, kur minint Gedulo ir vilties dieną Plungės kultūros centras organizavo poetinę – muzikinę ,,Atminties valandą“.