Dėkojame už paramą Bažnyčiai ir dėkingumą kunigams už tarnybą Kalėdų proga! Dievas teatlygina jums savo globa ir palaima!
Lietuvos vyskupai kviečia kas vakarą 20 val. skambant bažnyčių varpams kalbėti maldą “Į tave, palaimintasis Juozapai”.
Karantino metu ir toliau kunigai budės raštinėje, jei kam prireiktų kokio patarnavimo. Budėjimo laikas: 9:00-13:00 ir 16:00-17:30 val.
Šv. Mišias karantino metu ir toliau galima užprašyti; jos yra tiesiogiai transliuojamos per Plungės parapijos Facebook paskyrą.
Sekmadieniais po 10 val. šv. Mišių kalbamas Dievo Gailestingumo vainikėlis.
Gruodžio 26 d. Kalėdų II dienos šv. Mišios 10 ir 18 val.
Gruodžio 31 d. Padėkos šv. Mišios 18 val.
Sausio 1 d. šv. Mišios 12 val.