Gegužės 8 d., po Sumos Šv. Mišių, parapijos salėje vyko penktasis Sinodinio kelio grupės susitikimas. Kalbėta tema „DIALOGAS BAŽNYČIOJE IR VISUOMENĖJE“. Šv. Rašo ištraukoje iš Šv. Jono evangelijos skaitėme bei analizavome Jėzaus pokalbį su samariete prie šulinio apie Gyvąjį vandenį. Bandėme suprasti ir pritaikyti sau bei savo bažnyčiai Jėzaus poziciją – su meile kalbėtis su svetimtaute bei prašyti jos vandens. Kaip mylėti žmogų su mums sunkiai priimtina jo pasaulėžiūra bei įsitikinimais, kad laimėtume jį Amžinajam Gyvenimui? Priėjome išvados, kad toks ir yra pagrindinis kataliko uždavinys – skleisti Jėzaus Kristaus meilę priimant kitaip mąstančius, įsiklausant į žmogų bei su juo nuoširdžiai kalbantis.

2022-05-08 Penktasis Sinodinio kelio grupės susitikimas