Vasario 2 dieną bažnyčia švenčia Kristaus Paaukojimo (Grabnyčių) šventę. Tikinti ir džiūgaujanti tauta pasitinka Išganytoją – „Šviesą pagonims apšviesti ir Izraelio tautos garbę“. Šv. Mišiose buvo laiminamos Grabnyčių žvakės, kurias parsinešę į namus uždegsite prie mirštančio ligonio ar prie mirusiojo šarvojimo metu.

Taip pat ši diena – ir Pasaulinė Dievui pašvęstojo gyvenimo diena. Todėl Šv. Mišiose meldėmės už vienuolius, vienuoles ir naujus pašaukimus į vienuolijas.