Rugsėjo 10 dieną prasidėjo nauji katechezės mokslo metai, todėl į 10 val. Šv. Mišias rinkosi moksleiviai su tėveliais, kurie šiais metais nori priimti Atgailos ir Pirmosios Komunijos sakramentus, o į 12 val. Šv. Mišias rinkosi  moksleiviai su tėveliais, kurie šiais mokslo metais norės priimti Sutvirtinimo sakramentą. Po Šv. Mišių vyko  moksleivių ir jų tėvelių pokalbis, kurio metu parapijos klebonas paaiškino, kaip vyks pasiruošimas sakramentams, atsakė į iškilusius klausimus.