Ateinantis antradienis – vasario 16 d. – Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo diena. 12 val. šv. Mišiose melsimės už Lietuvą, prašydami jai reikalingų malonių.
   Ateinantis trečiadienis yra Pelenų diena, gavėnios pradžia. Visiems katalikams tą dieną privalu laikytis sauso pasninko (be pieno produktų). 12 val. ir 18 val. šv. Mišiose šventinami pelenai kaip atgailos ženklas. Jų paskui bus galima gauti bažnyčios priekyje, prie altoriaus. Per visą gavėnią raginame susilaikyti nuo triukšmingų pasilinksminimų.
   Gavėnios metu mūsų bažnyčioje kryžiaus kelias bus einamas penktadieniais po 18 val. šv. Mišių, o sekmadieniais – po 10 val. šv. Mišių.
   Šiuo metu Lietuvoje vyksta internetinis gyventojų surašymas. Klausiama apie tautybę, gimtąją ir užsienio kalbas, taip pat apie išpažįstamą tikėjimą. Mūsų parapijos Facebook paskyroje sausio 23 d. patalpinta platesnė informacija apie tai, taip pat aktyvi nuoroda į surašymo puslapį. Raginame prisidėti prie šio surašymo užpildant anketą internete. Parodykime valstybei, kad katalikų Lietuvoje tebėra daugiausia.
   Šį penktadienį nuo 13 val. iki 18 val. šv. Mišių mūsų bažnyčioje vyks Švč. Sakramento adoracija.
   Kreipiamės į visus dirbančius parapijiečius. Kviečiame paremti mūsų Bažnyčią ir jos veiklą, paskiriant 1,2% nuo jau sumokėto gyventojų pajamų mokesčio. Jums tereikia užpildyti prašymą ir pateikti Valstybinei Mokesčių inspekcijai. Pildant reikėtų nurodyti: “Plungės Šv. Jono Krikštytojo parapija, įm. k. 191277652.” Formą galima pildyti internetu. Dėkojame už rūpestį savo bažnyčia ir jūsų gerumą.
   Bažnyčios gale yra platinamas katalikiškas žurnalas „Artuma“. Kviečiame įsigyti vasario mėnesio numerį.
   Lietuvos vyskupai besitęsiant pandemijai kviečia kas vakarą 20 val. skambant bažnyčių varpams kalbėti maldą „Į tave palaimintasis Juozapai“, melsdami šio šventojo užtarimo už visus paliestus pandemijos.