Primename, kad liepos 2-12 d. Žemaičių Kalvarijoje vyks didieji atlaidai. Raginame nuvykti ir gauti gausių Dievo ir švč. Mergelės Marijos malonių.
Primename, kad kiekvienam katalikui svarbu kasmet atlikti velykinę išpažintį. Tai reikėtų padaryti iki birželio 29 d.
  Kviečiame kiekvieną penktadienį į Švč. Sakramento adoraciją 16 – 18 val.
  Ateinantis trečiadienis yra pirmasis mėnesio trečiadienis – 8 val. aukojamos šv. Mišios į Dievo Gailestingumą jūsų intencijomis.
  Ateinantis penktadienis yra pirmasis mėnesio penktadienis – 8 ir 18 val. aukojamos šv. Mišios aukotojų intencijomis į Švč. Jėzaus Širdį.
  Ateinantis šeštadienis yra pirmasis mėnesio šeštadienis – 18 val. aukojamos šv. Mišios į švč. Mergelę Mariją jūsų intencijomis.
  Ateinantis sekmadienis yra pirmasis mėnesio sekmadienis – po 10 val. šv. Mišių bus Švč. Sakramento adoracija, o prieš sumą – eucharistinė procesija.
  Kviečiame užsukti į bažnyčios gale veikiantį knygynėlį. Ten galite rasti ne tik įvairių religinių reikmenų, bet ir gerą knygą sau ar savo artimiesiems.
  Primename, kad katalikiškos laidotuvės yra pilnos, kai mirusiojo kūnas yra įnešamas į bažnyčią. Prašome saugoti šią tradiciją ir perduoti savo jaunajai kartai. Taip pat raginkime visus laidotuvių dalyvius ne tik ateiti į šv. Mišias, bet kurie neturi kliūčių, kad eitų taip pat išpažinties ir komunijos.
  Kreipiamės į visus dirbančius parapijiečius. Kviečiame paremti mūsų Bažnyčią ir jos veiklą, paskiriant 1,2% nuo jau sumokėto gyventojų pajamų mokesčio. Jums tereikia užpildyti prašymą ir pateikti Valstybinei Mokesčių inspekcijai. Pildant reikėtų nurodyti: “Plungės Šv. Jono Krikštytojo parapija, įm. k. 191277652.” Formą galima pildyti internetu. Dėkojame už rūpestį savo bažnyčia ir jūsų gerumą.