Didįjį penktadienį prisimename Jėzaus kančią ir mirtį. Šis Jėzaus kančios ir mirties prisiminimas labai svarbus, nes be jo nebūtų Jėzaus prisikėlimo ir mūsų išganymo. Klebonas pamokslo metu kalbėjo apie Judą-išdaviką, jis sakė, kad šis vakaras mums yra užduotis paklausti, koks aš esu gyvenime. Visi esame trapios prigimties, nėra žmogaus be nuodėmės, net ir Petras gana skaudžiai atsižadėjo Jėzaus. Baisiausia yra ne suklupti, o suklupus nebepasitikėti Jėzaus meile ir atleidimu. Judas nepasitikėjo, o Petras priėmė Jėzaus atleidimą, vėliau net paaukojo gyvybę už Kristų. Klebonas sakė, kad gyvenimo kasdienybėje neįmanoma neišduoti Jėzaus, bet kokią poziciją renkuosi: Judo ar Petro? Duok, Viešpatie, tokį tikėjimą, kokį davei Petrui. Ir apsaugok nuo Judo pozicijos. Padėk mums visada išlikti ištikimiems, o suklupus išdrįsti vėl iš naujo atsigręžti į tave.