Didžiuoju ketvirtadieniu pradėjome Velykų Tridienį. Tai ypatingos dienos, jos nebėra paprastas pasiruošimas Kristaus Prisikėlimui, o laikas, skirtas apmąstyti išganymo įvykius, Jėzaus aukos begalinį didumą, mūsų išgelbėjimo iš nuodėmės kainą. Didžiojo ketvirtadienio Šv. Mišiose klebonas dėkojo visiems atėjusiems ir labai džiaugėsi, kad Plungės bažnyčioje buvo ir daug jaunuolių, kurie, suprasdami šios dienos svarbą, dalyvavo Šv. Mišiose. Didįjį ketvirtadienį minime Eucharistijos ir Kunigystės sakramentų įsteigimą. Šv. Mišių pabaigoje klebonas padėkojo mūsų parapijoje tarnaujantiems kunigams Kęstučiui, Alvydui ir Andriui ir padovanojo jiems po knygą. Pasidžiaukime Mišių akimirkomis.