Birželio 6 diena – Švenčiausiasis Kristaus Kūnas ir Kraujas (Devintinės). Šią dieną mes prisimename, kaip Jėzus, atiduodamas pats save, tampa auka. „Bevakarieniaujant Jėzus paėmęs duoną sukalbėjo palaiminimą, ją laužė ir davė mokiniams, tardamas: „Imkite, tai mano kūnas!“ Paėmęs taurę, sukalbėjo padėkos maldą, davė jiems, ir visi gėrė iš jos. O jis jiems tarė: „Tai mano kraujas, sandoros kraujas, kuris išliejamas už daugelį. Iš tiesų sakau jums: aš jau nebegersiu vynmedžio vaisiaus iki tos dienos, kada gersiu jį naują Dievo karalystėje“. (Mk 14, 22–26) Šiemet ši šventė sutapo su Tėvo diena, todėl klebonas tėvams skyrė jautrius žodžius, primindamas, kad šiandien Bažnyčia kiekvieną mūsų kviečia prisiliesti prie ypatingo žmogaus, prie tėvelio. Iš tėvelio ir mamytės artumos mes visi po mamytės širdimi iš nebūties esame pašaukiami į būtį. Tėtis yra tas žmogus, kuris laukė, kuris troško pamatyti savo paties atvaizdą gimusio kūdikio veide. Jis su meile, su rūpesčiu, su dėkingumu, su džiaugsmu glaudė mus prie savęs, norėjo apsaugoti nuo visų pasaulio negandų, augino, mokė. Todėl turėti gerą tėtį – tai turėti gyvą Dievo paveikslą.
   Taip pat šiandien mūsų bažnyčioje lankėsi Seimo narys Giedrius Siurblys, kuriam klebonas įteikė ypatingą popiežiaus palaiminimą dėkodamas už ištikimybę savo tėviškės bažnyčiai, už pagalbą ir rūpestį.
Kviečiame pasidžiaugti Šv. Mišių ir Devintinių procesijos akimirkomis.