Rytoj, birželio 14 d., – Gedulo ir vilties diena, skirta masinių trėmimų 80 -mečio paminėjimui.

  • 11:50 – atminties varpai.
  • 11:59 – visuotinė tylos minutė Plungės bažnyčioje.
  • 12:00 – šv. Mišios Plungės bažnyčioje.

Po šv. Mišių Plungės kultūros centras kviečia į teatralizuotą atminties valandą.
Pasibaigus programai, bažnyčios šventoriuje Tremtinių ir politinių kalinių bendrijos Plungės skyrius kviečia prie Laisvės paminklo į akciją „Ištark, išgirsk, išsaugok“.
   Švč. Sakramento adoracija šią savaitę vyks: trečiadienį po 8 val. Šv. Mišių, ketvirtadienį 17-18 val. (su Rugile), penktadienį 16-18 val., šeštadienį 17-18 val., taip pat sekmadienį 9-10 val. (su tretininkais). Šį penktadienį po vakarinių Šv. Mišių vyks naktinė adoracija iki šeštadienio ryto. Kviečiame.
   Birželio mėnuo yra skirtas Švč. Jėzaus Širdies garbei. Kviečiame dalyvauti birželinėse pamaldose, kurios mūsų bažnyčioje vyks: pirmadienį ir antradienį po 12 val. Šv. Mišių, trečiadienį ir šeštadienį – po 18 val. Šv. Mišių, ketvirtadienį ir penktadienį – 17:40 val., o sekmadienį – 9:35 val.
   Bažnyčios gale platinamas katalikiško žurnalo „Artuma“ birželio mėn. numeris. Kviečiame įsigyti, skaityti ir taip paremti katalikišką spaudą.
   Birželio 24 d. (ketvirtadienį) švęsime JONINES. Kviečiame dalyvauti Šv. Jono Krikštytojo atlaiduose Plungės bažnyčioje.

 ŠVENTĖS PROGRAMA:

  • 10:45 šlovinimas,
  • 11:15 žymios teologės Aušros Mizgirienės paskaita ,,Šventasis Raštas – gražiausia meilės istorija”,
  • 11:50 šlovinimas,
  • 12:00 Šv. Mišios, 13:00 agapė ir naujiena Plungėje – sakraliniai šokiai!!!

   Šventės išvakarėse (trečiadienį)- ADORACIJA nuo 21:00 iki 24:00.
   SU JAUNIMU ir visais norinčiais liepos 9 d. dalyvausime  jungtiniame  ŽYGYJE Į JAUNIMO DIENĄ, kuri vyks liepos 10d. Žemaičių Kalvarijoje! Pakvieskite savo pažįstamą jaunimą ir tėvelius.
O rugpjūčio 10-12 d. po ilgos pertraukos įvyks parapijos JAUNIMO STOVYKLA – vasaros palydos ,,Paskutinis laužas”, kur suvienysime pajėgas su Viekšnių ateitininkais!!! Reikės tėvelių/mokytojų pagalbos stovykloje. Savanoriai, atsiliepkite!
   Pirmasis Lietuvoje MARIJOS FESTIVALIS vyks rugpjūčio 12 – 15 d. Labai kviečiame visus savanorius iš Plungės kuo greičiau atsiliepti, reikės didelių savanorių pajėgų įvairiose tarnystėse ruošiantis ir paties festivalio metu. Organizuoja Gintautė Kazlauskienė ir Rugilė Daujotaitė su Marijos vaikų ir Plungės savanorių pajėgomis. Festivalis vyks Pakutuvėnuose. Stovyklą laimina bei mokymus sakys Kauno arkivyskupas Kęstutis Kėvalas, Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius ir Plungės dekanas klebonas Vytautas Gedvainis. Pilna programa ir registracija – netrukus internete.
   Nuo rugsėjo 15 d. iki lapkričio 10 d. Plungės kultūros centre vyks devynių savaičių ALFA KURSAS, organizuojamas mūsų parapijos draugės, veikliosios sesės Editos Brigitos. Jau dabar prašome planuotis laiką ir pradėti registruotis visus, kurie nori įgyti ir pagilinti katalikiškojo tikėjimo pagrindus, pažinti Šventąją Dvasią, aktyviau įsitraukti į Bažnyčios bendruomenės veiklą ir tarnystę. Mes esame šeima Kristuje! Dvasiai uždegus, visi bus kviečiami į charizmatiškos teologės Aušros Mizgirienės Biblijos kursą ,,Šventasis Raštas – gražiausia meilės istorija” netrukus po Alfa Kurso!
   Norėdami gauti daugiau informacijos  bei norint lankyti maldos grupę (ketvirtadieniais 19:00 – 20:30) ir/ar šlovinimo grupę, susisiekite su Rugile Daujotaite (862785227 arba rugile.daujotaite@gmail.com).