• ŽEMAIČIŲ KALVARIJOS DIDIEJI ATLAIDAILIEPOS 2-12 D.

 PLUNGĖS DEKANATO DIENA – LIEPOS 2 D., SEKMADIENĮ.

Tą dieną 12 val. ir 18 val. Šv. Mišių mūsų bažnyčioje nebus. Suplanuokite savo laiką taip, kad galėtumėte nuvykti į atlaidus ir gauti gausių Dievo malonių bei Jo dangiškosios Motinos užtarimo.

 • Ateinančios savaitės ketvirtadienį nuo 9 val. renkamės mūsų bažnyčios šventoriuje, pinsime vainikus Žemaičių Kalvarijos atlaidų šventei.
 • Kviečiame paaukoti savo bažnyčiai gintarinių karolių. Jais bus puošiamas Nepaliaujamos Pagalbos Švč. M. Marijos altoriaus paveikslas dėkojant už išmelstas Dievo malones.
 • Ateinantį, pirmąjį mėnesio šeštadienį, liepos 1 d., 18 val. – sudėtinės Šv. Mišios į Švč. Mergelę Mariją jūsų intencijomis.
 • Ateinantį ketvirtadienį, birželio 29 d., bažnyčia švenčia Šv. apaštalų Petro ir Povilo iškilmę. Su šia švente Lietuvoje tradiciškai baigiasi velykinės išpažinties laikotarpis.
 • Kitą sekmadienį Šv. Mišių metu surinktos aukos skiriamos popiežiaus vykdomiems artimo meilės darbams – Šv. Petro Skatikui.
 • Kviečiame dalyvauti birželinėse pamaldose:
  • pirmadienį ir antradienį – po 12 val. Šv. Mišių,
  • trečiadienį, ketvirtadienį – po 18 val. Šv. Mišių,
  • penktadienį, šeštadienį – prieš 18 val. Šv. Mišias,
  • sekmadienį – po 10 val. Šv. Mišių.
 • Švč. Sakramento adoracija: trečiadienį – po 8 val. Šv. Mišių, penktadienį – nuo 16 val. iki 18 val. Šv. Mišių, šeštadienį – nuo 17 val. iki 18 val. Šv. Mišių.