Trečiadienį buvo Pelenų diena, kuria pradėjome gavėnią. Turime tą dieną šventintų pelenų, kaip atgailos ženklą. Kas norėtumėte jų įsigyti, galite paimti bažnyčioje priekyje, prie altoriaus.
   Gavėnios metu raginame susilaikyti nuo triukšmingų pasilinksminimų, apriboti žalingus įpročius, o penktadieniais nepamiršti pasninko.
   Gavėnios metu mūsų bažnyčioje kryžiaus kelias einamas penktadieniais po 18 val. šv. Mišių, o sekmadieniais – po 10 val. šv. Mišių.
   Šį penktadienį nuo 16 val. iki 18 val. šv. Mišių mūsų bažnyčioje vyks Švč. Sakramento adoracija.
   Bažnyčios gale yra platinamas katalikiškas žurnalas „Artuma“. Kviečiame įsigyti vasario mėnesio numerį. Taip pat norintys geriau pažinti pasninką gali įsigyti Virginijos Končiuvienės parengtą knygutę „Pasninko galia“.
   Kai renkamės šv. Mišioms, raginame į bažnyčią atvykti nors 15 min. anksčiau, kad turėtumėte laiko asmeninei maldai, galbūt išpažinčiai ir šv. Mišiose dalyvautumėte pasiruošę.
   Kai renkamės į metinių šv. Mišias, raginame atsinešti į bažnyčią gėles bei žvakes ir jas padėti ant calūno (juodo kilimėlio su kryžiumi). Kunigas jas palaimins ir pašventins, o po Mišių jas galėsite nuvežti į kapines.
   Kreipiamės į visus dirbančius parapijiečius. Kviečiame paremti mūsų Bažnyčią ir jos veiklą, paskiriant 1,2% nuo jau sumokėto gyventojų pajamų mokesčio. Jums tereikia užpildyti prašymą ir pateikti Valstybinei Mokesčių inspekcijai. Pildant reikėtų nurodyti: “Plungės Šv. Jono Krikštytojo parapija, įm. k. 191277652.” Formą galima pildyti internetu. Dėkojame už rūpestį savo bažnyčia ir jūsų gerumą.
   Lietuvos vyskupai besitęsiant pandemijai kviečia kas vakarą 20 val. skambant bažnyčių varpams kalbėti maldą „Į tave palaimintasis Juozapai“, melsdami šio šventojo užtarimo už visus paliestus pandemijos.