Liepos 25 dieną Kantaučių bažnyčioje maldininkai rinkosi į Šv. Onos atlaidus. Prieš Šv. Mišias kun. Kęstutis Motiejaitis pašventino restauruotą Šv. Onos statulą, kuri jau daug metų stovėjo aplūžusi Kantaučių bažnyčios zakristijoje. Plungės meras Audrius Klišonis bei Linas Ramanauskas, sužinoję, kad bažnyčioje, kur vyksta Šv. Onos atlaidai, tėra tik apgadinta Šv. Onos statula, stovinti zakristijoje, tuoj pasisiūlė finansuoti statulos restauravimo darbus. Dėkojame jiems. Atlaidus vedė kunigas Alvydas Vaitkevičius. Po Šv. Mišių kun. Kęstutis Motiejaitis padėkojo visiems, prisidėjusiems prie šių atlaidų organizavimo, o merui Audriui Klišoniui bei Linui Ramanauskui už finansinę paramą statulos restauravimo darbams.