Lapkričio 16 dieną į Plungės parapijos namus buvo susirinkę dekanato kunigai, nes Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius vizitavo Plungės dekanato parapijas. Susirinkusius dvasininkus aplankė ir Plungės meras Audrius Klišonis. Meras tarė sveikinimo žodį, padėkojo už bendradarbiavimą šiuo sunkiu laikotarpiu.
   12.00 Šv. Mišias aukojo Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius bei dekanato kunigai. Šv. Mišių metu viena parapijietė davė amžinuosius Pasauliečių Pranciškonių ordino amžinuosius įžadus. Linkime jai Dievo palaimos ir globos.