Balandžio 17 dieną tikinčiuosius, Plungėje einančius į Kristaus Prisikėlimo Šv. Mišias, pasitiko senųjų Plungės būgnų garsas, kuris ir procesijos metu kartu su pučiamaisiais instrumentais kūrė šventinę nuotaiką. O Šv. Mišiose džiugino ne tik Plungės bažnyčios choras bei bažnyčios vargonininkai, bet ir Ritos Urniežienės choras „Plungė“ bei Plungės kultūros centro orkestras, vadovaujamas Pauliaus Lygnugario. Parapijos klebonas dėkojo visiems, taip gausiai susirinkusiems, pagarbą ir dėkingumą išreiškė išeidamas į priekį ir nusilenkdamas. Džiugių, nešančių viltį Šventų Velykų! Šviesaus, gyvo, prasmingo Viešpaties Prisikėlimo kiekvieno mūsų gyvenime!