Šiandien į mūsų parapiją atvyksta Vilniaus universiteto folkloro ansamblis. 11:30 – koncertas, taip pat svečiai giedos 12 val. šv. Mišiose. Kviečiame ateiti ir paklausyti.
   Šio sekmadienio rinkliava skiriama popiežiaus labdaringai veiklai paremti, taip vadinamas šv. Petro skatikas. Kviečiame pagal išgales prisidėti prie visuotinės Bažnyčios reikalų.
   Prasidėjo Žemaičių Kalvarijos Didieji atlaidai, kurie tęsis iki liepos 12 d. Mūsų dekanato diena yra liepos 10 d. Raginame suplanuoti tą dieną taip, kad galėtumėte nuvykti ir gauti gausių Dievo malonių bei Jo dangiškosios Motinos užtarimo.
   Liepos 9 d. yra organizuojamas žygis į jaunimo dieną Žemaičių Kalvarijos atlaiduose.
   Liepos 10 d. Žemaičių Kalvarijoje nuo 15 val. yra organizuojama speciali programa jaunimui. Kviečiame visus jaunus žmones dalyvauti. Norinčius kartu eiti į žygį ar vykti į jaunimo dieną kviečiame kreiptis į Rugilę (862785227 arba rugile.daujotaite@gmail.com).
   Ateinantis antradienis yra pirmasis mėnesio antradienis – 12 val. sudėtinės šv. Mišios aukotojų intencijomis į šv. Antaną.
   Ateinantis trečiadienis yra pirmasis mėnesio trečiadienis – 8 val. sudėtinės šv. Mišios jūsų intencijomis į Dievo Gailestingumą.
   Švč. Sakramento adoracija šią savaitę vyks: ketvirtadienį 17-18 val. ir penktadienį 16-18 val.. Kviečiame pabūti eucharistinio Kristaus artumoje.
   Rugpjūčio 10-12d. po ilgo laiko pertraukos įvyks parapijos JAUNIMO STOVYKLA – vasaros palydos „Paskutinis laužas“, kur suvienysime pajėgas su Viekšnių ateitininkais!!! Reikės tėvelių/mokytojų pagalbos stovykloje, savanoriai, atsiliepkite!
   Pirmasis Lietuvoje MARIJOS FESTIVALIS įvyks Rugpjūčio 12 – 15 d. Labai kviečiame visus savanorius iš Plungės kuo greičiau atsiliepti, reikės didelių savanorių pajėgų įvairiose tarnystėse ruošiantis ir paties festivalio metu. Organizuoja Gintautė Kazlauskienė ir Rugilė Daujotaitė su Marijos vaikų ir Plungės savanorių pajėgomis. Festivalis įvyks Pakutuvėnuose. Laimina bei mokymus sakys Kauno arkivyskupas Kęstutis Kėvalas, Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius ir Plungės dekanas klebonas Vytautas Gedvainis. Pilna programa ir registracija – jau internete.