Plungės Šv. Jono Krikštytojo parapijos klebonas Kalėdų laikotarpiu tradiciškai aktyviausiems, labiausiai prisidėjusiems prie bažnyčios išlaikymo parapijiečiams teikia Popiežiaus palaiminimus. Sveikiname šiemet gavusius Popiežiaus palaiminimus. Teatlygina Dievas Jums už Jūsų gerus darbus.