Parapijos skelbimai, naujienos ir įvykiai

Sveikiname naująjį vikarą Tomą Kaulių

Šiandien, pirmąjį gavėnios sekmadienį, savo tarnystę mūsų bažnyčioje pradėjo naujas vikaras relig. m. mgr., filosof. doktor. Tomas Kaulius. Kunigas Tomas atvyko iš Nevarėnų Nukryžiuotojo Jėzaus parapijos. Naujasis vikaras kartu su klebonu  jau aukojo 10 val. Šv. Mišias, o po Šv. Mišių kartu su parapijiečiais ėjo Kryžiaus kelią. Kunige Tomai, visos  parapijos vardu sveikiname jus atvykus dirbti į mūsų Plungės Šv. Jono Krikštytojo parapiją ir linkime Dievo palaimos kunigiškoje tarnystėje. Te Dievas pripildo mūsų širdis per Dievo žodį ir Jūsų pamokymus. Lydime jus maldoje ir tikimės gražaus ir šilto bendravimo.

 

 

2023-02-26T22:21:57+02:002023-02-26|Parapijos skelbimai, naujienos ir įvykiai|

Skelbimai 2023-02-26

 Švč. Sakramento adoracija šią savaitę vyks trečiadienį, po 8 val. Šv. Mišių, penktadienį – nuo 16 val. iki 18 val. Šv. Mišių, šeštadienį – nuo 17 val. iki 18 val. Šv. Mišių.

Žemaičių Kalvarijos kalnai mūsų bažnyčioje giedami kiekvieną trečiadienį po 8 val. Šv. Mišių (per Švč. Sakramento adoraciją).

Sekmadieniais, po 10 val. Šv. Mišių, mūsų bažnyčioje kalbamas Dievo Gailestingumo vainikėlis.

Ateinantis trečiadienis yra pirmasis mėnesio trečiadienis – 8 val. sudėtinės Šv. Mišios į Dievo Gailestingumą ir Šv. Juozapą aukotojų intencijomis.

Mūsų bažnyčioje yra Kristaus, pririšto prie stulpo, statula. Pagal senosios bažnyčios tradiciją, žmogus, turintis rūpestį, padėką ar prašymą,  melsdamasis prie šios statulos, pririša juostelę su užrašyta intencija. Pirmąjį mėnesio ketvirtadienį 8 val. bus aukojamos sudėtinės Šv. Mišios tomis intencijomis į Nuplaktą Kristų.

Ateinantis penktadienis yra pirmasis mėnesio penktadienis. 8 val. ir 18 val. – sudėtinės Šv. Mišios į Švč. Jėzaus Širdį aukotojų intencijomis. Šią dieną prie išstatyto Švč. Sakramento kalbame Švč. Jėzaus Širdies litaniją ir Atsiteisimo maldą.

Ateinantis šeštadienis yra pirmasis mėnesio šeštadienis. 18 val. – sudėtinės Šv. Mišios į Švč. Mergelę Mariją jūsų intencijomis. Šią dieną reikėtų sukalbėti Švč. Mergelės Marijos litaniją ir Pasiaukojimo maldą.

Ateinantis sekmadienis yra pirmasis mėnesio sekmadienis. Prieš sumą – Eucharistinė procesija.

Kovo 4 d. – Šv. Kazimiero, Lietuvos globėjo, iškilmė. Šv. Kazimieras gimė 1458 m. Krokuvoje, mirė 1484 m. Gardine. Lenkijos karaliaus, Lietuvos didž. kunigaikščio Kazimiero Jogailaičio ir Austrijos princesės Elzbietos Habsburgaitės sūnus. Jis buvo labai pamaldus. Pasižymėjo uolumu tikėjime, skaistumu ir atgaila, meile vargšams, taip pat pamaldumu Eucharistijai ir Švč. Mergelei Marijai. Džiovos išsekintas mirė Gardine, palaidotas Vilniaus arkikatedroje. 1602 m. paskelbtas šventuoju, 1636 m. – Lietuvos globėju, 1948 m. – viso pasaulio lietuvių jaunimo globėju.

Gavėnios laiku esame kviečiami apriboti žalingus įpročius, gal pavyktų visai jų atsisakyti, susilaikyti nuo triukšmingų pasilinksminimų. Katalikams privalomas pasninkas – kiekvieną penktadienį.

Nepamirškime pasirūpinti ir tais savo artimaisiais, kurie dėl sveikatos negali atvykti į bažnyčią. Todėl norinčius, kad kunigas aplankytų ligonius ar senyvo amžiaus žmones jų namuose su išpažintimi bei Šv. Komunija, kviečiame užeiti į zakristiją ir susitarti su kunigu.

Gavėnios laiku Kryžiaus kelias mūsų bažnyčioje bus einamas penktadieniais po 18 val. Šv. Mišių ir sekmadieniais po 10 val. Šv. Mišių.

Kiekvieną antradienį, 19 val., maldos grupelė „Motinos maldoje“ visas mamas, močiutes, krikšto motinėles kviečia ateiti į parapijos namų salę bendrai maldai už savo vaikus ir vaikaičius.

Sutvirtinimo sakramentas mūsų bažnyčioje bus teikiamas gegužės 20 d.

Raginame nepamiršti užprašyti Šv. Mišių už mirusius savo artimuosius gimimo ar vardo dienos proga, atsinešti į bažnyčią žvakę pašventinimui, priimti Šv. Komuniją, po Mišių aplankyti kapines. Tai būtų atsiprašymo, dėkingumo ženklas jiems, taip pat dvasinė dovana, kurios iš jūsų jie laukia ir kuri juos nudžiugintų.

Kreipiamės į visus dirbančius parapijiečius. Kviečiame paremti mūsų Bažnyčią ir jos veiklą, paskiriant 1,2% nuo jau sumokėto gyventojų pajamų mokesčio. Jums tereikia užpildyti prašymą ir iki šių metų gegužės 1 d. pateikti Valstybinei Mokesčių inspekcijai. Pildant reikėtų nurodyti: ,,Plungės Šv. Jono Krikštytojo parapija, įm. k. 191277652.” Formą galima pildyti internetu.  

 

 

 

2023-02-26T08:11:39+02:002023-02-26|Parapijos skelbimai, naujienos ir įvykiai|

Skelbimai 2023-02-19

Švč. Sakramento adoracija šią savaitę vyks trečiadienį, po 8 val. Šv. Mišių, penktadienį nuo 16 val. iki 18 val. Šv. Mišių.

Žemaičių Kalvarijos kalnai mūsų bažnyčioje giedami kiekvieną trečiadienį po 8 val. Šv. Mišių (per Švč. Sakramento adoraciją).

Sekmadieniais, po 10 val. Šv. Mišių, mūsų bažnyčioje kalbamas Dievo Gailestingumo vainikėlis.

Vasario 21 d. minimas Šv. Petras Damijonas, gimė 1007 m. Ravenoje, mirė 1072 m.

Vasario 22 d. (trečiadienis) – Pelenų dienagavėnios pradžia. Tą dieną 12 val. kviečiame į Šv. Mišias, kuriose bus šventinami ir barstomi pelenai kaip atgailos ir žmogaus trapumo ženklas. Pelenų dieną tikintiesiems yra privaloma susilaikyti nuo mėsiškų valgių ir laikytis pasninko.

Gavėnios laiku esame kviečiami apriboti žalingus įpročius, gal pavyktų ir visai jų atsisakyti. Taip pat svarbus susilaikymas nuo triukšmingų pasilinksminimų. Primename, kad katalikams privalomas pasninkas yra kiekvieną penktadienį.

Gavėnios laiku Kryžiaus kelias mūsų bažnyčioje bus einamas penktadieniais po 18 val. Šv. Mišių ir sekmadieniais po 10 val. Šv. Mišių.

Vasario 22 d. taip pat Šv. apaštalo Petro Sosto šventė. Šventė skirta pirmajam popiežiui ir jo įpėdiniams. Pirmųjų amžių popiežiai (Romos vyskupai), pradedant apaštalu Petru, buvo nukankinti.

Vasario 23 d. minimas  Šv. Polikarpas, mirė 155 m., gal ir vėliau, apaštalo, evangelisto Jono mokinys, apaštalų paskirtas Smirnos (Mažoji Azija) vyskupu.

Kiekvieną antradienį, 19 val., maldos grupelė „Motinos maldoje“ visas mamas, močiutes, krikšto motinėles kviečia ateiti į parapijos namų salę bendrai maldai už savo vaikus ir vaikaičius.

Sutvirtinimo sakramentas mūsų bažnyčioje bus teikiamas gegužės 20 d.

Kreipiamės į visus dirbančius parapijiečius. Kviečiame paremti mūsų Bažnyčią ir jos veiklą, paskiriant 1,2% nuo jau sumokėto gyventojų pajamų mokesčio. Jums tereikia užpildyti prašymą ir iki šių metų gegužės 1 d. pateikti Valstybinei Mokesčių inspekcijai. Pildant reikėtų nurodyti: ,,Plungės Šv. Jono Krikštytojo parapija, įm. k. 191277652.” Formą galima pildyti internetu.

  

 

 

 

 

2023-02-19T07:36:29+02:002023-02-19|Parapijos skelbimai, naujienos ir įvykiai|

Vasario 16-ąją – malda už Lietuvą ir taiką pasaulyje

     Vasario 16-oji – Lietuvos valstybės atkūrimo diena. 12 val. Šv. Mišiose melstis už Tėvynę Lietuvą prašant jai reikalingų malonių susirinko plungiškiai, valdžios atstovai, o Plungės skautai, Šauliai ir Savanoriai Šv. Mišiose dalyvavo ir mūsų akis džiugino savo apranga bei atributika. Dėkojame visiems, taip gausiai susirinkusiems maldai. Niekada nepaliaukime melstis už savo Tėvynę bei taiką pasaulyje.

 

 

2023-02-18T10:38:27+02:002023-02-17|Parapijos skelbimai, naujienos ir įvykiai|

Skelbimai 2023-02-12

Švč. Sakramento adoracija šią savaitę vyks trečiadienį, po 8 val. Šv. Mišių, penktadienį nuo 16 val. iki 18 val. Šv. Mišių.

Šį ketvirtadienį, po 18 val. Šv. Mišių, mūsų bažnyčioje vyks naktinė Švč. Sakramento adoracija, kuri tęsis iki penktadienio ryto 8 val.

Žemaičių Kalvarijos kalnai mūsų bažnyčioje giedami kiekvieną trečiadienį po 8 val. Šv. Mišių (per Švč. Sakramento adoraciją).

Sekmadieniais, po 10 val. Šv. Mišių, mūsų bažnyčioje kalbamas Dievo Gailestingumo vainikėlis.

Vasario 14 d. yra minima Šv. Kirilo ir Metodijaus, Europos globėjų, šventė. Šv. Kirilas ir Metodijus, broliai, gimė Tesalonikuose. Nuo 863 m. abu apaštalavo slavų kraštuose. Po brolio Kirilo mirties 869 m. Romoje, Metodijus tapo Moravijos ir Panonijos arkivyskupu. Iki šių dienų daugelyje slavų kraštų liturgijoje remiamasi jų įdiegta kalba. Kirilas yra slavų raidyno, jo garbei vadinamo kirilica, autorius.

Vasario 16 d. – Lietuvos valstybės atkūrimo diena. 12 val. Šv. Mišiose melsimės už Tėvynę Lietuvą, prašydami jai reikalingų malonių.

Vasario 17 d. minimi Servitų ordino steigėjai.

Kiekvieną antradienį, 19 val., maldos grupelė „Motinos maldoje“ visas mamas, močiutes, krikšto motinėles kviečia ateiti į parapijos namų salę bendrai maldai už savo vaikus ir vaikaičius.

Sutvirtinimo sakramentas mūsų bažnyčioje bus teikiamas gegužės 20 d.

Bažnyčios gale yra aukų dėžutė Marijos radijo veiklai paremti. Radijo veikla yra išlaikoma iš tikinčiųjų aukų, todėl prašome pagal galimybes prisidėti. Šis radijas seniems žmonėms dažnai būna vienintelė paguoda ir galimybė pažinti Šventąjį Raštą. Jaunimui jis yra alternatyva daugybei pasaulietinių žinių, skleidžiamų per socialinius tinklus. Todėl nuoširdžiai prašome jūsų pagalbos, kad Marijos radijas galėtų gyvuoti ir skleisti Gerąją Naujieną.

Kreipiamės į visus dirbančius parapijiečius. Kviečiame paremti mūsų Bažnyčią ir jos veiklą, paskiriant 1,2% nuo jau sumokėto gyventojų pajamų mokesčio. Jums tereikia užpildyti prašymą ir iki šių metų gegužės 1 d. pateikti Valstybinei Mokesčių inspekcijai. Pildant reikėtų nurodyti: ,,Plungės Šv. Jono Krikštytojo parapija, įm. k. 191277652.” Formą galima pildyti internetu.

 

 

 

2023-02-12T15:55:59+02:002023-02-12|Parapijos skelbimai, naujienos ir įvykiai|

Ligonių patepimo sakramentas – kūno ir dvasios sustiprinimui

Vasario 11-oji – Pasaulinė ligonių diena. Todėl Šv. Mišiose meldėmės už sergančiuosius, o po 18 val. Šv. Mišių mūsų bažnyčioje  norintys galėjo gauti Ligonių patepimo sakramentą.

 

 

 

2023-02-12T17:30:51+02:002023-02-12|Parapijos skelbimai, naujienos ir įvykiai|

Šv. Agotos duona – apsauga nuo nelaimių

Vasario 5 d. minėjome Šv. Agotą, kuri III a., valdant imperatoriui Decijui (249–251), buvo sudeginta. Šią dieną Šv. Mišiose šventinama duona ir vanduo, kaip priemonės nuo gaisrų ir palaimos ženklas kelionėje bei apsauga nuo blogo žmogaus. Kadangi šis sekmadienis buvo ir pirmasis mėnesio sekmadienis, po 10 val. Šv. Mišių vyko Švč. Sakramento adoracija, o prieš Sumos  Šv. Mišias Eucharistinė procesija.

 

 

2023-02-07T20:56:44+02:002023-02-06|Parapijos skelbimai, naujienos ir įvykiai|

Skelbimai 2023-02-05

Švč. Sakramento adoracija šią savaitę vyks trečiadienį, po 8 val. Šv. Mišių, penktadienį nuo 16 val. iki 18 val. Šv. Mišių.

Žemaičių Kalvarijos kalnai mūsų bažnyčioje giedami kiekvieną trečiadienį po 8 val. Šv. Mišių (per Švč. Sakramento adoraciją).

Sekmadieniais, po 10 val. Šv. Mišių, mūsų bažnyčioje kalbamas Dievo Gailestingumo vainikėlis.

Ateinantis antradienis yra pirmasis mėnesio antradienis – 12 val. sudėtinės Šv. Mišios į Šv. Antaną aukotojų intencijomis.

Vasario 6 d. yra minimas  Šv. Paulius Mikis ir jo draugai kankiniai. Po Šv. Pranciškaus Ksavero apaštalavimo Japonijoje jo darbą tęsė būrys jėzuitų japonų, tarp jų ir Šv. Paulius Mikis, kuris ruošėsi tapti kunigu bei daug pamokslavo savo šalyje Nagasakyje. Jis ir jo draugai: 2 jėzuitai, 6 pranciškonai ir 17 pasauliečių – buvo nukryžiuoti.

Vasario 8 d. minimas Šv. Jeronimas Emiljanis ir Šv. Juozapina Bachita. Taip pat ir Pasaulinė maldos ir apmąstymo apie prekybą žmonėmis diena

Vasario 10 d. minima Šv. Skolastika, Šv. Benedikto sesuo, gimė apie 480 m. Umbrijoje (Italija), mirė apie 547 m. Monte Kasine. Ji kaip ir jos brolis subūrė moteris, visiškai atsidavusias Dievui ir pasišventusias gyventi kontempliacijoje. Šv. Skolastika tapo to vienuolyno abate.

Vasario 11 dieną minima  Lurdo Švč. Mergelė Marija, kurią ketvirtaisiais (1858 m.) po Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo dogmos paskelbimo metais netoli Lurdo miestelio, Masabielio (Massabielle) uolose, matė paprasta mergaitė Šv. Bernadeta Subiru (Soubirous). Ji save įvardijo: „Aš esu Nekaltasis Prasidėjimas.“ Šiandien Lurdo šventovę kasmet aplanko milijonai maldininkų ir sveikatos Marijos užtarimu prašančių ligonių. Todėl vasario 11 d. Šv. Jonas Paulius II ragino tikinčiuosius daugiau pasimelsti už sergančiuosius, juos aplankyti ir pagal išgales paremti. Po 18 val. Šv. Mišių mūsų bažnyčioje  norintys galės gauti Ligonių patepimo sakramentą, nes vasario 11 d. yra paskelbta pasauline ligonių diena.

Kiekvieną antradienį, 19 val., maldos grupelė „Motinos maldoje“ visas mamas, močiutes, krikšto motinėles kviečia ateiti į parapijos namų salę bendrai maldai už savo vaikus ir vaikaičius.

Bažnyčios gale yra aukų dėžutė Marijos radijo veiklai paremti. Radijo veikla yra išlaikoma iš tikinčiųjų aukų, todėl prašome pagal galimybes prisidėti. Šis radijas seniems žmonėms dažnai būna vienintelė paguoda ir galimybė pažinti Šventąjį Raštą. Jaunimui jis yra alternatyva daugybei pasaulietinių žinių, skleidžiamų per socialinius tinklus. Todėl nuoširdžiai prašome jūsų pagalbos, kad Marijos radijas galėtų gyvuoti ir skleisti Gerąją Naujieną.

Primename, jog katalikams pasninkas galioja ne tik advento ir gavėnios laiku, bet kiekvieną penktadienį per visus metus.

Nepamirškime pasirūpinti ir tais savo artimaisiais, kurie dėl sveikatos negali atvykti į bažnyčią. Todėl norinčius, kad kunigas aplankytų ligonius ar senyvo amžiaus žmones jų namuose su išpažintimi bei Šv. Komunija, kviečiame užeiti į zakristiją ir susitarti su kunigu.

Primename, jog katalikiškos laidotuvės yra pilnos, kai mirusiojo kūnas yra įnešamas į bažnyčią. Prašome saugoti šią tradiciją ir ją perduoti savo jaunajai kartai. Taip pat raginkime visus laidotuvių dalyvius ne tik ateiti į Šv. Mišias, bet tuos, kurie neturi kliūčių, atlikti išpažintį ir priimti Šv. Komuniją.

Raginame nepamiršti užprašyti Šv. Mišių už mirusius savo artimuosius gimimo ar vardo dienos proga, atsinešti į bažnyčią žvakę pašventinimui, priimti Šv. Komuniją, po Mišių aplankyti kapines. Tai būtų atsiprašymo, dėkingumo ženklas jiems, taip pat dvasinė dovana, kurios iš jūsų jie laukia ir kuri juos nudžiugintų.

Primename, kad Šv. Mišias, kaip dovaną ir Dievo palaimą, tinka užprašyti ir už gyvuosius vardinėse, gimtadienyje, važiuojant į tolimą kelionę, tuokiantis vaikams, besilaukiant kūdikėlio, ruošiantis operacijai.

 

 

 

2023-02-05T17:44:55+02:002023-02-05|Parapijos skelbimai, naujienos ir įvykiai|

Šv. Blažiejus – vyskupas, kankinys, gydytojas

  Vasario 3 dieną minėjome Šv. Blažiejų, kuris mirė apie 315–316 m. Pasak legendos, pakeliui į egzekucijos vietą stebuklingai pagydė berniuką, kuris duso gerklėje įstrigus žuvies ašakai. Todėl Šv. Mišiose buvo šventinamos Šv. Blažiejaus žvakės ir pagal seną tradiciją suteikiamas specialus palaiminimas (su pašventintomis Šv. Blažiejaus žvakėmis).

 

 

2023-02-05T17:50:09+02:002023-02-03|Parapijos skelbimai, naujienos ir įvykiai|

Skelbimai 2023-01-29

Švč. Sakramento adoracija šią savaitę vyks trečiadienį, po 8 val. Šv. Mišių, penktadienį nuo 16 val. iki 18 val. Šv. Mišių, šeštadienį nuo 17 val. iki 18 val. Šv. Mišių, o ateinantį sekmadienį po 10 val. Šv. Mišių.

Žemaičių Kalvarijos kalnai mūsų bažnyčioje giedami kiekvieną trečiadienį po 8 val. Šv. Mišių (per Švč. Sakramento adoraciją).

Sekmadieniais, po 10 val. Šv. Mišių, mūsų bažnyčioje kalbamas Dievo Gailestingumo vainikėlis.

Ateinantis trečiadienis yra pirmasis mėnesio trečiadienis – 8 val. sudėtinės Šv. Mišios į Dievo Gailestingumą ir Šv. Juozapą aukotojų intencijomis.

Ateinantis ketvirtadienis yra pirmasis mėnesio ketvirtadienis – 8 val. aukojamos sudėtinės Šv. Mišios į Nuplaktą Kristų. Mūsų bažnyčioje yra Kristaus, pririšto prie stulpo, statula. Pagal senosios bažnyčios tradiciją, žmogus, turintis rūpestį, padėką ar prašymą,  melsdamasis prie šios statulos, pririša juostelę su užrašyta intencija.

Ateinantis penktadienis yra pirmasis mėnesio penktadienis. 8 ir 18 val. – sudėtinės Šv. Mišios į Švč. Jėzaus Širdį aukotojų intencijomis. Šią dieną prie išstatyto Švč. Sakramento kalbame Švč. Jėzaus Širdies litaniją ir Atsiteisimo maldą.

Ateinantis šeštadienis yra pirmasis mėnesio šeštadienis. 18 val. – sudėtinės Šv. Mišios į Švč. Mergelę Mariją jūsų intencijomis. Šią dieną reikėtų sukalbėti Švč. Mergelės Marijos litaniją ir Pasiaukojimo maldą.

Ateinantis sekmadienis yra pirmasis mėnesio sekmadienis. Prieš sumą – Eucharistinė procesija.

Sausio 31 d. yra minimas  Šv. Jonas Boskas, gimė 1815 m. Becchi (prie Turino, Italija), mirė 1888 m. Turine. Buvo įžymus pedagogas. 1859 m. įkūrė Saleziečių kongregaciją. Dirbo katechetinį, pedagoginį darbą su beglobiais vaikais. Steigė jiems prieglaudas, mokyklas ir dirbtuves. Organizavo misijas.

2021 m. vasario 2 d.

Vasario 2 dieną – Viešpaties Paaukojimo šventė (Grabnyčios). Mūsų bažnyčioje Šv. Mišios bus aukojamos 8 val., 12 val. ir 18 val. Ši šventė graikų vadinta Hypapante, nes keturiasdešimtą dieną po gimimo Jėzus buvo Juozapo ir Marijos nuneštas į šventyklą, vykdant Mozės Įstatymą. Tikinti ir džiūgaujanti tauta pasitinka Išganytoją – „Šviesą pagonims apšviesti ir Izraelio tautos garbę“. Šv. Mišiose bus laiminamos Grabnyčių žvakės, kurias galima uždegti prie mirštančio ligonio, taip pat prie mirusio jo šarvojimo metu. Vėliau jų bus galima įsigyti bažnyčioje.

Vasario 2 dieną taip pat – Pasaulinė Dievui pašvęstojo gyvenimo diena. Meldžiamės už vienuolius, vienuoles ir naujus pašaukimus į vienuolijas.

Vasario 3 dieną yra minimas Šv. Blažiejus, mirė apie 315–316 m. Gydytojas, kilęs iš Kapadokijos (Maž. Azija). Tapo atsiskyrėliu, vėliau išrinktas vyskupu. Pasak legendos, pakeliui į egzekucijos vietą, stebuklingai pagydė berniuką, kuris duso gerklėje įstrigus žuvies ašakai. Šv. Mišios bus aukojamos 8 val. ir 18 val. Pagal seną tradiciją minint Šv. Blažiejų dalyvaujantiems Šv. Mišiose suteikiamas specialus palaiminimas (su pašventintomis Šv. Blažiejaus žvakėmis).

Šventinama duona. 2021 m. vasario 5 d.

Vasario 5 d. minima Šv. Agota, gyveno III a. Katanijoje (Pietų Italija, Sicilija). Dėl skaistybės nukankinta valdant imperatoriui Decijui (249–251). Kadangi buvo sudeginta, Šv. Agotos duona ir šventintas vanduo – tai priemonės prieš gaisrą, šaukiantis šventosios užtarimo. Todėl kitą sekmadienį Šv. Mišiose šventinama duona ir vanduo kaip priemonės nuo gaisrų ir palaimos ženklas kelionėje bei apsauga nuo blogo žmogaus. Ateidami į Šv. Mišias galite pašventinimui atsinešti ir savo duonos.

Raginame nepamiršti užprašyti Šv. Mišių už mirusius savo artimuosius gimimo ar vardo dienos proga, atsinešti į bažnyčią žvakę pašventinimui, priimti Šv. Komuniją, po Mišių aplankyti kapines. Tai būtų atsiprašymo, dėkingumo ženklas jiems.

Primename, kad Šv. Mišias, kaip dovaną ir Dievo palaimą, tinka užprašyti ir už gyvuosius vardinėse, gimtadienyje, važiuojant į tolimą kelionę, tuokiantis vaikams, besilaukiant kūdikėlio, ruošiantis operacijai.

 

 

 

2023-01-28T23:19:41+02:002023-01-28|Parapijos skelbimai, naujienos ir įvykiai|