Parapijos skelbimai, naujienos ir įvykiai

Ketvirtas Advento sekmadienis

   Gruodžio 19 d. mūsų bažnyčioje vyko Advento rekolekcijos, kurias vedė Tauragės dekanas, klebonas kun. dr. Marius Venskus. Dėkojame jam už nuostabų, pamokantį žodį ir bendrą maldą. Taip pat šį ketvirtą Advento sekmadienį į Plungės Šv. Jono Krikštytojo bažnyčią Plungės Skautai atnešė Betliejaus ugnį, kuria uždegė žvakę. Nuo jos kiekvienas, savo atneštą žvakelę užžiebęs, gali Betliejaus ugnelę parsinešti į savo namus. (daugiau…)

2021-12-31T12:23:55+02:002021-12-19|Parapijos skelbimai, naujienos ir įvykiai|

Plungės parapijoje atsikūrė ateitininkai

   Prieš atkuriant Lietuvos Nepriklausomybę, 1990 metais, Plungės bažnytinis jaunimas buvo susibūręs į grupelę ir pasivadinęs Ateitininkų vardu, nors apie šią organizaciją labai mažai žinojo. Kuopa buvo labai aktyvi ilgiau nei dešimtmetį, bet nariai išsivažinėjo, ir apie 2000-uosius metus kuopos nebeliko. (daugiau…)

2021-12-31T12:35:18+02:002021-12-17|Parapijos skelbimai, naujienos ir įvykiai|

Skelbimai 2021-12-12

   Advento laikotarpiu kviečiame į susitaikinimą su Dievu ir artimu, pareigingumą, supratingumą kito atžvilgiu, penktadieniais nepamiršti pasninko, daryti gerus darbus.
   Advento sekmadieniais 8 val. aukojamos vadinamos rarotų Šv. Mišios. Dalyvausiančius jose raginame atvykti anksčiau, nes 7:45 val. giedamos Švč. Mergelės Marijos valandos. (daugiau…)

2021-12-09T18:41:13+02:002021-12-09|Parapijos skelbimai, naujienos ir įvykiai|

Antrasis Advento sekmadienis

   Aukodamas advento II-ojo sekmadienio Šv. Mišias, Plungės parapijos klebonas Vytautas Gedvainis dėkojo parapijiečiams, kurie nepamiršo Dievo ir atėjo prie Jo šviesos. Kad šitą šviesą pamatytume, kad išgirstume besiruošiančio į pasaulį ateiti Dievo balsą, kad pajustume Jį, reikia trijų ypatingų dalykų: akių, ausų ir širdies, tai yra – matymo, girdėjimo, jausmo. (daugiau…)

2021-12-06T23:07:30+02:002021-12-06|Parapijos skelbimai, naujienos ir įvykiai|

Skelbimai 2021-12-05

   Advento laikotarpiu kviečiame į susitaikinimą su Dievu ir artimu, pareigingumą, supratingumą kito atžvilgiu, penktadieniais nepamiršti pasninko. Tai taip pat proga prisiminti gerus darbus ir jų praktiką, kaip Bažnyčia moko: alkaną pavalgydinti, ištroškusį pagirdyti, vargšą aprengti, keleivį priglausti, kalinį sušelpti, ligonį aplankyti, mirusį palaidoti; nemokantį pamokyti, abejojančiam patarti, nuliūdusį paguosti, pikta darantį sudrausti, įžeidimus atleisti, nuoskaudas iškęsti, melstis už gyvus ir mirusius. (daugiau…)

2021-12-05T09:40:14+02:002021-12-05|Parapijos skelbimai, naujienos ir įvykiai|

Pirmasis Advento sekmadienis

   Prasidėjo nauji liturginiai metai, vėl pradedame kelionę Adventu. Šiandien pirmasis Advento sekmadienis, ruošiamės Kristaus gimimo iškilmei. Prieš Šv. Mišias mūsų bažnyčioje buvo šventinamas Advento vainikas su žvakėmis, kuris simbolizuoja laukimo laikotarpį, o jį pašventinus buvo uždegta ir pirmoji žvakė. Po to prie Šv. Mergelės Marijos Nepaliaujamos pagalbos altoriaus buvo šventinamos Carito „Gerumo žvakelės“. (daugiau…)

2021-11-29T07:16:24+02:002021-11-28|Parapijos skelbimai, naujienos ir įvykiai|

Skelbimai 2021-11-28

   Pradedame advento laikotarpį, kai ruošiamės Kristaus gimimo iškilmei. Raginame susilaikyti nuo triukšmingų pasilinksminimų, labiau kovoti su žalingais įpročiais, o penktadieniais nepamiršti pasninko.
   Advento sekmadieniais 8 val. aukojamos vadinamos rarotų Šv. Mišios. Dalyvausiančius jose raginame atvykti anksčiau, nes 7:45 bus giedamos Švč. Mergelės Marijos valandos. (daugiau…)

2021-11-27T21:30:47+02:002021-11-27|Parapijos skelbimai, naujienos ir įvykiai|

Šv. Cecilijos šventė

   Lapkričio 21 dieną bažnyčia švenčia Kristaus Karaliaus šventę. Taip pat šiandien minėjome ir Šv. Cecilijos šventę (tikroji diena lapkričio 22 d.). Prieš 10 val. Šv. Mišias mūsų bažnyčioje vyko Plungės meno mokyklos mokytojų ir mokinių koncertas. Parapijos klebonas Vytautas Gedvainis, Seimo narys Jonas Varkalys dėkojo jauniesiems muzikantams, jų mokytojams bei Plungės Mykolo Oginskio meno mokyklos direktorei Ritai Urniežienei už suruoštą šventę. Po koncerto jaunieji muzikantai plungiškius džiugino ir giedodami Šv. Mišių metu. (daugiau…)

2021-11-22T11:30:40+02:002021-11-22|Parapijos skelbimai, naujienos ir įvykiai|