Parapijos skelbimai, naujienos ir įvykiai

Skelbimai 2023-11-05

 • Kiekvieną savaitę sudėtinės Šv. Mišios už mirusius aukojamos:
   • PIRMADIENIAIS 12 VAL.,
   • TREČIADIENIAIS 18 VAL.,
   • ŠEŠTADIENIAIS 18 VAL.
 • Šv. Mišios sudėtinėmis intencijomis į Šv. Antaną – antradienį, lapkričio 7 d., 12 val.
 • Šv. Mišios sudėtinėmis intencijomis į Dievo Gailestingumą – trečiadienį, lapkričio 8 d., 12 val.
 • Šv. Mišios sudėtinėmis intencijomis į Nuplaktą Kristų – ketvirtadienį, lapkričio 9 d., 12 val.
 • Švč. Sakramento adoracija: trečiadieniais – nuo 9 val., penktadieniais – nuo 16 val. iki 18 val.
 • Dievo Gailestingumo vainikėlis mūsų bažnyčioje kalbamas sekmadieniais, po 10 val. Šv. Mišių.
 • Kiekvieną antradienį 12 val. – Šv. Mišios sudėtinėmis intencijomis už gyvuosius. Primename, kad Šv. Mišias kaip dovaną ir Dievo palaimą dera užprašyti už gyvuosius vardinėse, gimtadienyje, važiuojant į tolimą kelionę, tuokiantis vaikams, besilaukiant kūdikėlio, ruošiantis operacijai, kaip padėką už gautas malones.
 • Šią savaitę Bažnyčia mini:
  • Laterano bazilikos Pašventinimas ketvirtadienį, lapkričio 9 d. Bažnyčia išskiria Laterano baziliką kaip visų Romos miesto ir pasaulio bažnyčių Motiną bei Galvą ir Romos vyskupo katedrą.
  • Šv. Leonas Didysis penktadienį, lapkričio 10 d. Gynė bažnyčios vienybę bei tikėjimą nuo gausybės tuometinių erezijų, buvo didis politikas, rašytojas ir oratorius, todėl vadinamas Didžiuoju.
  • Šv. Martynas – šeštadienį, lapkričio 11 d.  Turo vyskupas. Rodydamas gero ganytojo pavyzdį, steigė kaimuose vienuolynus ir parapijas, lavino kunigus ir atnaujino jų gyvenimą, evangelizavo kaimiečius.

 

 

 

2023-11-04T17:34:24+02:002023-11-04|Parapijos skelbimai, naujienos ir įvykiai|

Prasidėjo Vėlinių oktava

Lapkričio 1 d. – Visų Šventųjų iškilmė.  Šv. Mišios buvo aukojamos ir mūsų bažnyčioje, ir  senųjų kapinių Visų Šventųjų koplyčioje. Taip pat lapkričio 1 d. prasidėjo Vėlinių oktava – aštuonios dienos maldoms ir Šv. Mišioms už mirusiuosius. Nepamirškime, kad norėdami atsiprašyti savo brangaus mirusiojo ar padaryti dėkingumo dovaną, turime prisidėti savo auka ir malda. Tai ne tik liūdesio ir rimties, bet taip pat vilties ir paguodos laikas, juk esame krikščionys, o tai reiškia – Prisikėlimo žmonės.

 

 

 

 

2023-11-02T20:15:45+02:002023-11-02|Parapijos skelbimai, naujienos ir įvykiai|

Skelbimai Vėlinių oktavai

   LAPKRIČIO 1 D. – VISŲ ŠVENTŲJŲ IŠKILMĖ

Šv. Mišios mūsų bažnyčioje – 8, 10, 12, 18 val.,

senųjų kapinių koplyčioje – 15 val.

LAPKRIČIO 2 D. – VĖLINĖS – MIRUSIŲJŲ PAGERBIMO DIENA

Šv. Mišios mūsų bažnyčioje 8, 10, 12, 18 val.

LAPKRIČIO 1-8 D. – VĖLINIŲ OKTAVA

Visą Vėlinių Oktavą Šv. Mišios mūsų bažnyčioje – 18 val. aukotojų intencijomis už visus jūsų mirusiuosius. Laiminamos tikinčiųjų atsineštos antkapinės žvakės ir gėlės.

Raginame nepamiršti užprašyti Šv. Mišių už mirusius savo artimuosius gimimo ar vardo dienos proga, priimti Šv. Komuniją, po Mišių aplankyti kapines. Tai būtų atsiprašymo, dėkingumo ženklas jiems, taip pat dvasinė dovana, kurios iš jūsų jie laukia ir kuri juos nudžiugintų. Raginame, kad ateidami mirusiųjų metinių ir kitų minėjimų progomis į bažnyčią atsineštumėte žvakes pašventinimui, o gėles palaiminimui.

Visuotiniai atlaidai mirusiųjų naudai pelnomi:

 • lapkričio 2 d. aplankius bažnyčią ar viešą koplyčią, ten sukalbėjus Tėve mūsų ir Tikėjimo išpažinimą.
 • Lapkričio 1- 8 d. aplankius kapines ir bent mintimis pasimeldus už mirusius.

Taip pat svarbu išpildyti įprastines sąlygas: reikia būti malonės būsenos arba atlikti išpažintį, dalyvauti Šv. Mišiose ir priimti Šv. Komuniją, pasimelsti popiežiaus intencija ir sužadinti pasiryžimą vengti bet kokios nuodėmės. Pasinaudokime proga daryti gera savo mirusiems.

 • Šv. Mišios sudėtinėmis intencijomis į Švč. Jėzaus Širdį – pirmąjį mėnesio penktadienį, lapkričio 3 d., 12 val.
 • Šv. Mišios sudėtinėmis intencijomis į Švč. M. Mariją – pirmąjį mėnesio šeštadienį, lapkričio 4 d., 18 val.
 • Ateinantis sekmadienis yra pirmasis mėnesio sekmadienis – po 10 val. Šv. Mišių – Švč. Sakramento adoracija, o prieš sumą – eucharistinė procesija.
 • Švč. Sakramento adoracija: trečiadieniais – nuo 9 val., penktadieniais – nuo 16 val. iki 18 val., šį šeštadienį – nuo 17 val. iki 18 val.
 • Kiekvieną savaitę sudėtinės Šv. Mišios už mirusius aukojamos:
   • PIRMADIENIAIS 12 VAL.
   • TREČIADIENIAIS 18 VAL.
   • ŠEŠTADIENIAIS 18 VAL.

 

 

 

 

2023-10-31T19:35:53+02:002023-10-31|Parapijos skelbimai, naujienos ir įvykiai|

Skelbimai 2023-010-29

 •  Raginame nepamiršti užprašyti Šv. Mišių už mirusius savo artimuosius gimimo ar vardo dienos proga, priimti Šv. Komuniją, po Mišių aplankyti kapines. Tai būtų atsiprašymo, dėkingumo ženklas jiems, taip pat dvasinė dovana, kurios iš jūsų jie laukia ir kuri juos nudžiugintų. Raginame, kad ateidami mirusiųjų metinių ir kitų minėjimų progomis į bažnyčią atsineštumėte žvakes pašventinimui, o gėles palaiminimui.
 • Kiekvieną savaitę sudėtinės Šv. Mišios už mirusiuosius aukojamos:
   • PIRMADIENIAIS 12 VAL.
   • TREČIADIENIAIS 18 VAL.
   • ŠEŠTADIENIAIS 18 VAL.
 • Šv. Mišios sudėtinėmis intencijomis į Švč. Jėzaus Širdį – pirmąjį mėnesio penktadienį, lapkričio 3 d., 12 val.
 • Šv. Mišios sudėtinėmis intencijomis į Švč. M. Mariją – pirmąjį mėnesio šeštadienį, lapkričio 4 d., 18 val.
 • Ateinantis sekmadienis yra pirmasis mėnesio sekmadienis – po 10 val. Šv. Mišių – Švč. Sakramento adoracija, o prieš sumą – eucharistinė procesija.
 • Švč. Sakramento adoracija: trečiadieniais – nuo 9 val., penktadieniais – nuo 16 val. iki 18 val., šį šeštadienį – nuo 17 val. iki 18 val.
 • Dievo Gailestingumo vainikėlis mūsų bažnyčioje kalbamas sekmadieniais, po 10 val. Šv. Mišių.
 • Kiekvieną antradienį 12 val. – Šv. Mišios sudėtinėmis intencijomis už gyvuosius. Primename, kad Šv. Mišias kaip dovaną ir Dievo palaimą dera užprašyti už gyvuosius vardinėse, gimtadienyje, važiuojant į tolimą kelionę, tuokiantis vaikams, besilaukiant kūdikėlio, ruošiantis operacijai, kaip padėką už gautas malones.

PAMALDŲ TVARKA
VISŲ ŠVENTŲJŲ IR VĖLINIŲ – MIRUSIŲJŲ PAGERBIMO dienomis
 • Lapkričio 1 d., trečiadienį, – VISI ŠVENTIEJI

Šv. Mišios mūsų bažnyčioje 8, 10, 12, 18 val., senųjų kapinių koplyčioje – 15 val.

 • Lapkričio 2 d., ketvirtadienį, – VĖLINĖS

Šv. Mišios mūsų bažnyčioje 8, 10, 12, 18 val.

 • Lapkričio 1-8 d.

Šv. Mišios mūsų bažnyčioje 18 val. aukotojų intencijomis už visus jūsų mirusiuosius. Laiminamos tikinčiųjų atsineštos antkapinės žvakės ir gėlės.

 • Visuotiniai atlaidai mirusiųjų naudai pelnomi:

Lapkričio 2 d. aplankius bažnyčią ar viešą koplyčią, ten sukalbėjus Tėve mūsų ir Tikėjimo išpažinimą.

Lapkričio 1- 8 d. aplankius kapines ir bent mintimis pasimeldus už mirusiuosius.

Taip pat svarbu išpildyti įprastines sąlygas: reikia būti malonės būsenos arba atlikti išpažintį, dalyvauti Šv. Mišiose ir priimti Šv. Komuniją, pasimelsti popiežiaus intencija ir sužadinti pasiryžimą vengti bet kokios nuodėmės. Pasinaudokime proga daryti gera savo mirusiesiems.

Šventoji Motina Bažnyčia pagerbia visus savo vaikus danguje tinkamomis pamaldomis, stengiasi užtarti pas Dievą visas sielas, kurios su tikėjimo ženklu pirma mūsų išėjo ir miega prisikėlimo viltyje, taip pat ir visus iškeliavusius nuo pasaulio pradžios, kurių tikėjimą žino tik vienas Viešpats, kad jie, nuo nuodėmės poveikio nuvalyti ir įžengę į dangaus piliečių draugiją, galėtų džiaugtis amžina palaima.

 

 

 

2023-10-28T15:39:51+03:002023-10-28|Parapijos skelbimai, naujienos ir įvykiai|

Nuostabūs žiedai Plungės Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios papuošimui

 Prieš dvi savaites dėkojome Alfredo Bagdono ir jo žmonos Robertos šeimos gėlių ūkiui „Žemaitijos gėlės“ už rudeniškas gėlių kompozicijas bažnyčios šventoriui, o šiandien šiems geradariams dėkojame už gražias puokštes ant altorių. Te Dievas atlygina Jums už dosnumą ir laimina jūsų triūsą.

 

 

 

2023-10-28T15:22:55+03:002023-10-28|Parapijos skelbimai, naujienos ir įvykiai|

Socialinė akcija „Nė vieno kapo be žvakutės”

    Jau keletą metų prieš Visų Šventųjų ir Vėlinių šventes laidojimo namai „Žemaitijos gralis“ vykdo socialinę akciją „Nė vieno kapo be žvakutės”, kurios metu kviečia pagerbti mirusiuosius ir atminimo žvakeles padėti ant apleistų, pamirštų kapų. Spalio  24 ir 26 dienomis į šią gražią akciją buvo pakviesti jaunuoliai, besiruošiantys Sutvirtinimo sakramentui. Akcijos metu, sukalbėjus maldą, ant apleistų kapelių buvo padėtos uždegtos žvakutės. Už šią gražią tradiciją dėkojame „Žemaitijos gralio“ direktoriui Vidui Valauskui bei Ilonai Bertašienei.

 

 

 

2023-10-27T21:57:28+03:002023-10-27|Parapijos skelbimai, naujienos ir įvykiai|

Šv. Mišios už Plungės garbės pilietį dr. a. a. Bronislovą Lubį (1938–2011), jo tėvelius Apolinarą ir Stefaniją bei jo dukrą Jūratę Lubytę-Žadeikienę

Spalio 21 dieną Plungės Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje buvo aukojamos Šv. Mišios už 1990 metų kovo 11 dienos Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarą, Lietuvos Respublikos Ministrą Pirmininką, Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentą, Plungės garbės pilietį dr. a. a. Bronislovą Lubį (1938–2011), jo tėvelius Apolinarą ir Stefaniją bei jo dukrą Jūratę Lubytę-Žadeikienę. Šv. Mišias aukojo Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas OFM, Šv. Mišių metu giedojo Klaipėdos choras „Aukuras“. Po Šv. Mišių savo mintimis dalinosi Plungės parapijos klebonas Vytautas Gedvainis, o specialų pranešimą skaitė Gintaras Morkis.

 

 

 

2023-10-24T13:27:13+03:002023-10-24|Parapijos skelbimai, naujienos ir įvykiai|

Plungės dekanato tikybos mokytojai susirinkime aptarė ateities planus

  Spalio 19 d. vyko Plungės dekanato tikybos mokytojų susirinkimas. Susirinkime dalyvavo ne tik Plungės dekanato tikybos mokytojai, bet ir Plungės švietimo skyriaus vedėjas Gintautas Rimeikis, Telšių Katechetikos centro vadovas Rimantas Gudlinkis, metodininkė Margarita Petrauskaitė. Susirinkimas prasidėjo Plungės parapijos klebono Vytauto Gedvainio pasveikinimu, o Tikybos mokytojų metodinio būrelio pirmininkė Danguolė Alčauskienė pristatė dekanato tikybos mokytojų veiklą, Katechetikos centro vadovas – centro ateities planus. Tada tikybos mokytojai išsirinko naują metodinio būrelio pirmininkę, ja tapo Angelija Vaičikauskienė. Sveikiname naują pirmininkę ir linkime jai sėkmės.

 

 

Skelbimai 2023-10-22

 • Misijų mėnuo, lpgotipasŠIANDIEN – PASAULINĖ MISIJŲ DIENA – MISIJŲ SEKMADIENIS. Meldžiamės už misijas ir misionierius. Šiandienos Mišiose surinktos aukos per vyskupijos kuriją bus siunčiamos popiežiškosioms misijų draugijoms kaip konkretaus solidarumo su jaunomis bažnyčiomis ženklas ir bus panaudotos šių jaunų krikščioniškų bendruomenių augimui. Esame dėkingi už jūsų dosnumą.
 • Kiekvieną antradienį 12 val. – Šv. Mišios sudėtinėmis intencijomis už gyvuosius. Primename, kad Šv. Mišias kaip dovaną ir Dievo palaimą dera užprašyti už gyvuosius vardinėse, gimtadienyje, važiuojant į tolimą kelionę, tuokiantis vaikams, besilaukiant kūdikėlio, ruošiantis operacijai, kaip padėką už gautas malones.
 • Sudėtinės Šv. Mišios už mirusius aukojamos:
  • PIRMADIENIAIS 12 VAL.
  • TREČIADIENIAIS 18 VAL.
  • ŠEŠTADIENIAIS 18 VAL.

Raginame nepamiršti užprašyti Šv. Mišių už mirusius savo artimuosius gimimo ar vardo dienos proga, priimti Šv. Komuniją, po Mišių aplankyti kapines. Tai būtų atsiprašymo, dėkingumo ženklas jiems, taip pat dvasinė dovana, kurios iš jūsų jie laukia ir kuri juos nudžiugintų. Raginame, kad ateidami mirusiųjų metinių ir kitų minėjimų progomis į bažnyčią atsineštumėte žvakes pašventinimui, o gėles palaiminimui.

 • Švč. Sakramento adoracija: trečiadieniais – nuo 9 val., penktadieniais – nuo 16 val. iki 18 val.
 • Spalio mėnesį mūsų bažnyčioje rožančius kalbamas:
  • PIRMADIENIAIS IR ANTRADIENIAIS – 11:40
  • NUO TREČIADIENIO IKI ŠEŠTADIENIO – 17:40
  • SEKMADIENIAIS PO – 10.00 VAL. Šv. Mišių.

Vėlinės, žvakėARTĖJA VISŲ ŠVENTŲJŲ IŠKILMĖ IR VĖLINĖS – MIRUSIŲJŲ PAGERBIMO DIENA
PAMALDŲ TVARKA 

 • Lapkričio 1 d., trečiadienį – VISI ŠVENTIEJI

Šv. Mišios mūsų bažnyčioje 8, 10, 12, 18 val., senųjų kapinių koplyčioje – 15 val.

 • Lapkričio 2 d., ketvirtadienį – VĖLINĖS

Šv. Mišios mūsų bažnyčioje 8, 10, 12, 18 val.

 • Lapkričio 1-8 d.

Šv. Mišios mūsų bažnyčioje 18 val. aukotojų intencijomis už visus jūsų mirusiuosius.

Visuotiniai atlaidai mirusiųjų naudai pelnomi:

 • lapkričio 2 d. aplankius bažnyčią ar viešą koplyčią, ten sukalbėjus Tėve mūsų ir Tikėjimo išpažinimą.
 • Lapkričio 1- 8 d. aplankius kapines ir bent mintimis pasimeldus už mirusius.

Taip pat svarbu išpildyti įprastines sąlygas: reikia būti malonės būsenos arba atlikti išpažintį, dalyvauti Šv. Mišiose ir priimti Šv. Komuniją, pasimelsti popiežiaus intencija ir sužadinti pasiryžimą vengti bet kokios nuodėmės. Pasinaudokime proga daryti gera savo mirusiems.

Šventoji Motina Bažnyčia pagerbia visus savo vaikus danguje tinkamomis pamaldomis, stengiasi užtarti pas Dievą visas sielas, kurios su tikėjimo ženklu pirma mūsų išėjo ir miega prisikėlimo viltyje, taip pat ir visus iškeliavusius nuo pasaulio pradžios, kurių tikėjimą žino tik vienas Viešpats, kad jie, nuo nuodėmės poveikio nuvalyti ir įžengę į dangaus piliečių draugiją, galėtų džiaugtis amžina palaima.

 

 

2023-10-21T19:28:35+03:002023-10-21|Parapijos skelbimai, naujienos ir įvykiai|