Parapijos skelbimai, naujienos ir įvykiai

Skelbimai 2022-11-06

 Švč. Sakramento adoracija šią savaitę vyks trečiadienį, po 8 val. Šv. Mišių, penktadienį – nuo 16 val. iki 18 val. Šv. Mišių.

Žemaičių Kalvarijos kalnai mūsų bažnyčioje giedami kiekvieną trečiadienį, po 8 val. Šv. Mišių (per Švč. Sakramento adoraciją).

Sekmadieniais, po 10 val. Šv. Mišių, mūsų bažnyčioje kalbamas Dievo Gailestingumo vainikėlis.

Pradedamas parapijiečių lankymas (kalėdojimas). Tai proga gauti palaiminimą savo namams ir šeimai, taip pat galimybė pasikalbėti su kunigu. Jeigu kyla klausimų dėl kalėdojimo, skambinkite kun. Kęstučiui Motiejaičiui tel. 8 676 64405.

 Ateinantį antradienį, lapkričio 8 d., 12 val. sudėtinės Šv. Mišios į Šv. Antaną aukotojų intencijomis.

Ateinantį trečiadienį, lapkričio 9 d., 8 val. sudėtinės Šv. Mišios į Dievo Gailestingumą ir Šv. Juozapą aukotojų intencijomis.

Mūsų bažnyčioje yra Kristaus, pririšto prie stulpo, statula. Pagal senosios bažnyčios tradiciją, žmogus, turintis rūpestį, padėką ar prašymą, melsdamasis prie šios statulos, pririša juostelę su užrašyta intencija. Pirmąjį mėnesio ketvirtadienį, 8 val., bus aukojamos sudėtinės Šv. Mišios tomis intencijomis į Nuplaktąjį Kristų. Kviečiame tėvelius, kurių vaikai ruošiasi Pirmosios Komunijos ir Sutvirtinimo sakramentams, ant juostelės užrašyti savo vaiko vardą ir juostelę užrišti ant Nuplakto Kristaus, pasimelsti, kad vaikas sąmoningai siektų sakramentų, kad augtų ir stiprėtų tikėjime.

Lapkričio 13–20 dienomis Vilniaus Aušros Vartų šventovėje vyks atlaidai. Pagrindinė atlaidų diena – lapkričio 13 d.

Lapkričio 10 d. minimas Šv. Leonas Didysis, popiežiumi išrinktas 440 m., bažnyčiai vadovavo 21 metus.

Lapkričio 11 d. minimas Šv. Martynas, gimė 316 m. Išrinktas Turo vyskupu, rodydamas gero ganytojo pavyzdį, steigė kaimuose vienuolynus ir parapijas, lavino kunigus ir atnaujino jų gyvenimą, evangelizavo kaimiečius.

Lapkričio 12 d. minimas Šv. Juozapatas (Jonas Kuncevičius), gimė 1580 m. Buvo veiklus pamokslininkas, kviečiantis atsiskyrusius brolius atkurti vienybę su Romos Bažnyčia.

 

 

 

 

2022-11-06T07:45:19+02:002022-11-06|Parapijos skelbimai, naujienos ir įvykiai|

Prasidėjo Vėlinių aštuondienis

Šiandien, lapkričio 1 d. – Visi Šventieji. Melstis už savo brangius mirusiuosius plungiškiai rinkosi ne tik savo bažnyčioje, bet ir Plungės miesto senosiose kapinėse, kur 15 val. klebonas aukojo Šv. Mišias už visus mirusius plungiškius. Vakaro Šv. Mišiomis prasidėjo Vėlinių aštuondienis, kurio metu Šv. Mišios už mirusius aukotojų intencijomis bus aukojamos mūsų bažnyčioje 18 val. Primename, kad Vėlinių aštuondienio metu galima pelnyti atlaidus pamaldžiai aplankant kapines ir bent mintimis pasimeldžiant už mirusiuosius.

 

 

 

 

2022-11-02T18:28:32+02:002022-11-01|Parapijos skelbimai, naujienos ir įvykiai|

Skelbimai 2022-10-30

 Švč. Sakramento adoracija šią savaitę vyks trečiadienį, po 8 val. Šv. Mišių, penktadienį – nuo 16 val. iki 18 val. Šv. Mišių, šeštadienį – nuo 17 val. iki 18 val. Šv. Mišių, o ateinantį sekmadienį – po 10 val. Šv. Mišių.

Žemaičių Kalvarijos kalnai mūsų bažnyčioje giedami kiekvieną trečiadienį, po 8 val. Šv. Mišių (per Švč. Sakramento adoraciją).

Sekmadieniais, po 10 val. Šv. Mišių, mūsų bažnyčioje kalbamas Dievo Gailestingumo vainikėlis.

Mūsų bažnyčioje yra Kristaus, pririšto prie stulpo, statula. Pagal senosios bažnyčios tradiciją, žmogus, turintis rūpestį, padėką ar prašymą, melsdamasis prie šios statulos, pririša juostelę su užrašyta intencija. Pirmąjį mėnesio ketvirtadienį, 8 val., bus aukojamos sudėtinės Šv. Mišios tomis intencijomis į Nuplaktąjį Kristų.

Ateinantis penktadienis yra pirmasis mėnesio penktadienis. 8 val. ir 18 val. – sudėtinės Šv. Mišios į Švč. Jėzaus Širdį aukotojų intencijomis. Šią dieną prie išstatyto Švč. Sakramento kalbame Švč. Jėzaus Širdies litaniją ir Atsiteisimo maldą.

Ateinantis šeštadienis yra pirmasis mėnesio šeštadienis. 18 val. – sudėtinės Šv. Mišios į Švč. Mergelę Mariją jūsų intencijomis. Šią dieną reikėtų sukalbėti Švč. Mergelės Marijos litaniją ir Pasiaukojimo maldą.

Ateinantis sekmadienis yra pirmasis mėnesio sekmadienis. Prieš sumą – Eucharistinė procesija.

Pradedamas parapijiečių lankymas (kalėdojimas). Tai proga gauti palaiminimą savo namams ir šeimai, taip pat galimybė pasikalbėti su kunigu.

Lapkričio 3 d. minimas Šv. Martynas Poresas (1569–1639), gimę Limoje, Peru.

Lapkričio 4 d. minimas Šv. Karolis Boromiejus, kuris gimė 1538 m., mirė 1584 m., o 1559 m. paskirtas kardinolu ir Milano arkivyskupu. Maro metu organizavo pagalbą daugybei ligonių.

 

 

 

 

2022-10-30T19:44:21+02:002022-10-30|Parapijos skelbimai, naujienos ir įvykiai|

Skambėjo muzikinė padėka Švč. Mergelei Marijai „Malonės Pilnoji“

  Šiandien, po 12 val. Šv. Mišių, Plungės Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje vyko muzikinė padėka Švč. Mergelei Marijai „Malonės Pilnoji“. Skambėjo sakralinės muzikos šedevrai ir džiazo improvizacijos. Savo muzika Petras Vyšniauskas (saksofonas), Ilona Klusaitė (smuikas), Motiejus Bazaras (fortepijonas) dėkojo Dievui už gyvenime patirtas malones. Mes, plungiškiai, dėkojame savo žemiečiui Petrui Vyšniauskui ir jo draugams, kad nepamiršta savo gimtojo miesto ir aplankė su nuostabia muzikine dovana.

 

 

2022-10-23T22:18:00+03:002022-10-23|Parapijos skelbimai, naujienos ir įvykiai|

Plungėje lankėsi Šiaulių vyskupijos šeimos centro atstovai

Šiandien, spalio 23 dieną, Plungės Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje 10 val. Šv. Mišios buvo aukojamos už Šiaulių vyskupijos šeimos centro gyvus bei amžinybėn iškeliavusius darbuotojus bei savanorius. Šio centro atstovai dalyvavo Šv. Mišiose, skaitė skaitinius, o po Šv. Mišių apžiūrėjo mūsų bažnytėlę.

 

 

 

2022-10-23T22:13:44+03:002022-10-23|Parapijos skelbimai, naujienos ir įvykiai|

Skelbimai 2022-10-23

 Šiandien 13 val. – muzikinė padėka Švč. Mergelei Marijai „Malonės Pilnoji“. Skambės sakralinės muzikos šedevrai ir džiazo improvizacijos. Atlikėjai: Petras Vyšniauskas (saksofonas), Ilona Klusaitė (smuikas), Motiejus Bazaras (fortepijonas).  Kviečiame dalyvauti!

Šiandien – Pasaulinė misijų diena – Misijų sekmadienis. Minimos misijos ir misionieriai, renkamos aukos misijų veiklai paremti.

Švč. Sakramento adoracija šią savaitę vyks trečiadienį po 8 val. Šv. Mišių, penktadienį nuo  16 val. iki 18 val. Šv. Mišių.

Žemaičių Kalvarijos kalnai mūsų bažnyčioje giedami kiekvieną trečiadienį, po 8 val. Šv. Mišių (per Švč. Sakramento adoraciją).

Sekmadieniais, po 10 val. Šv. Mišių, mūsų bažnyčioje kalbamas Dievo Gailestingumo vainikėlis.

Spalio 27 d. pradedamas parapijiečių lankymas (kalėdojimas). Tai proga gauti palaiminimą savo namams ir šeimai, taip pat galimybė pasikalbėti su kunigu. Spalio 27 d. kalėdojimas vyks Narvaišių kaime.

Šiandien minimas Šv. Jonas Kapestranas (1386–1456), Mažesniųjų Brolių ordino kunigas, gimė Italijoje.

Spalio 24 d. minimas Šv. Antanas Marija Klaretas (1807–1870), ispanas, liaudies misionierius, arkivyskupas.

Spalio 28 d. – Šv. apaštalų Simono ir Judo (Tado) šventė. Šv. Simonas (I a.), evangelistų dar vadinamas kanaaniečiu arba zelotu. Jis buvo vienas iš dvylikos pirmųjų Kristaus mokinių. Šv. Judas (Tadas) laikomas Šv. Jokūbo Jaunesniojo broliu. Jis yra patekusių į beviltišką padėtį globėjas.

Mūsų parapiją palieka diakonas Rokas Maziliauskis.  Tolimesnei tarnystei jis iškeliamas į Tauragės parapiją.

Atsirado tradicija per Vėlines aplankyti kuo daugiau kapų ir uždegti kuo daugiau žvakių, tačiau nebėra tradicijos sielai padovanoti dovaną: Šv. Mišias, asmeninę išpažintį, asmeninį susitikimą su prisikėlusiu Kristumi. Padovanokime besiglaudžiantiems ilgesio ir sielvarto vietoje – skaistykloje – amžiną šviesą – Jėzų Kristų, išklausydami Šv. Mišias arba užsakydami jas, atlikdami išpažintį ir priimdami Komuniją.

Lapkričio 1 d., antradienį – Visi Šventieji. Mūsų bažnyčioje Šv. Mišios bus aukojamos 8 val., 10 val., 12 val. ir 18 val. Šv. Mišios Plungės miesto senosiose kapinėse bus aukojamos 15 val.

Lapkričio 2 d., trečiadienį – Vėlinės. Mūsų bažnyčioje Šv. Mišios bus aukojamos 8 val., 10 val., 12 val. ir 18 val.

Lapkričio 1-8 d. – Vėlinių aštuondienis. Tuo metu Šv. Mišios už mirusius aukotojų intencijomis bus aukojamos mūsų bažnyčioje 18 val. Galima pelnyti visuotinius atlaidus mirusiųjų naudai išpildant įprastines atlaidams gauti sąlygas (reikia būti malonės būsenoje arba atlikti išpažintį, priimti Šv. Komuniją, pasimelsti popiežiaus intencija ir atsisakyti prisirišimo prie bet kokios, kad ir lengvos, nuodėmės). Vėlinių aštuondienio metu galima pelnyti atlaidus pamaldžiai aplankant kapines ir bent mintimis pasimelžiant už mirusiuosius.

 

 

 

 

2022-10-22T23:28:28+03:002022-10-22|Parapijos skelbimai, naujienos ir įvykiai|

Tikintieji atsisveikino su diakonu Roku Maziliauskiu

   Šiandien Plungės parapijos tikintieji atsisveikino su diakonu Roku Maziliauskiu, kuris tolimesnei tarnystei iškeliamas į Tauragės parapiją. Diakoną Roką sveikino Plungės senelių namų darbuotojai, Plungės parapijos ateitininkai, Plungės Carito savanorės, Plungės Šv. Jono Krikštytojo parapijos choro atstovės. Dėkojame diakonui Rokui už pamokymus, bendrystę, maldą. Dėkojame už pažadą, kad ir toliau melsis už Plungės Šv. Jono Krikštytojo parapijos tikinčiuosius.

 

 

 

 

2022-10-20T22:03:30+03:002022-10-19|Parapijos skelbimai, naujienos ir įvykiai|

Mūsų bažnyčią papuošė jurginai

    Dėkojame Astai ir Viktorui Mitkams už gėles bažnyčiai. Jie iš savo jurginų gėlių ūkio daug gražių žiedų padovanojo, kad plungiškiai atėję į savo bažnyčią  galėtų džiaugtis. Dėkojame už Jūsų dovanotą grožį akims ir atgaivą sielai.

 

 

2022-10-20T22:11:16+03:002022-10-18|Parapijos skelbimai, naujienos ir įvykiai|