Parapijos skelbimai, naujienos ir įvykiai

Skelbimai 2021-04-11

   Šis sekmadienis yra Dievo Gailestingumo šventė. Sudėtinės šv. Mišios į Dievo Gailestingumą jūsų intencijomis už gyvuosius ir mirusiuosius dar bus aukojamos šiandien 18 val. Norintys prie jų prisidėti galite užpildyti tam skirtą voką, kurį rasite prie Dievo Gailestingumo altoriaus.
   Bažnyčios IV įsakymas kiekvienam katalikui primena apie velykinės išpažinties ir komunijos svarbą. Neatlikusius to iki Velykų, raginame tai padaryti iki birželio 29 d. (daugiau…)

2021-04-08T16:35:31+03:002021-04-08|Parapijos skelbimai, naujienos ir įvykiai|

Antroji Šventų Velykų diena

   Klebonas sakė: ,,Laimingas žmogus, kuris turi kam dėkoti ir kuris yra padaręs ką nors tokio, už ką jam būtų dėkojama‘‘. Plungės Bažnyčioje jau tradiciškai per šventes padėkojama keletui žmonių, įteikiant Popiežiaus palaiminimą. (daugiau…)

2021-04-06T22:06:31+03:002021-04-06|Parapijos skelbimai, naujienos ir įvykiai|

Didysis Šeštadienis

   Šis vakaras mums labai artimas, kiekvienas mes esame buvę prie savo artimo ir brangaus žmogaus karsto, taigi šis vakaras yra prisiminimas, budėjimas prie Jėzaus uolos. Velyknakčio vigilija – Jėzaus Prisikėlimo džiaugsmas ir priminimas mums visiems, jog esame Prisikėlimo žmonės. Jėzus tikrai prisikėlė! (daugiau…)

2021-04-04T08:50:36+03:002021-04-03|Parapijos skelbimai, naujienos ir įvykiai|

Didysis penktadienis

   Didįjį penktadienį prisimename Jėzaus kančią ir mirtį. Šis Jėzaus kančios ir mirties prisiminimas labai svarbus, nes be jo nebūtų Jėzaus prisikėlimo ir mūsų išganymo. Klebonas pamokslo metu kalbėjo apie Judą-išdaviką, jis sakė, kad šis vakaras mums yra užduotis paklausti, koks aš esu gyvenime. (daugiau…)

2021-04-03T08:20:47+03:002021-04-02|Parapijos skelbimai, naujienos ir įvykiai|