Šiandien – Kristaus, Visatos Valdovo (Kristaus Karaliaus), iškilmė.  Rinkliava bus skiriama kunigų seminarijų išlaikymui.

Švč. Sakramento adoracija šią savaitę vyks trečiadienį, po 8 val. Šv. Mišių, penktadienį – nuo 16 val. iki 18 val. Šv. Mišių.

Žemaičių Kalvarijos kalnai mūsų bažnyčioje giedami kiekvieną trečiadienį po 8 val. Šv. Mišių (per Švč. Sakramento adoraciją).

Sekmadieniais, po 10 val. Šv. Mišių, mūsų bažnyčioje kalbamas Dievo Gailestingumo vainikėlis.

Pradedamas parapijiečių lankymas (kalėdojimas). Tai proga gauti palaiminimą savo namams ir šeimai, taip pat galimybė pasikalbėti su kunigu. Jeigu kyla klausimų dėl kalėdojimo, skambinkite kun. Kęstučiui tel. 8 676 64405. Dėkojame už kalėdines aukas, kurias atnešate kunigui į bažnyčios zakristiją.

Mūsų bažnyčioje yra Kristaus, pririšto prie stulpo, statula. Pagal senosios bažnyčios tradiciją, žmogus, turintis rūpestį, padėką ar prašymą, melsdamasis prie šios statulos, pririša juostelę su užrašyta intencija. Pirmąjį mėnesio ketvirtadienį, 8 val., bus aukojamos sudėtinės Šv. Mišios tomis intencijomis į Nuplaktąjį Kristų. Kviečiame tėvelius, kurių vaikai ruošiasi Pirmosios Komunijos ir Sutvirtinimo sakramentams, ant juostelės užrašyti savo vaiko vardą ir juostelę užrišti ant Nuplakto Kristaus, pasimelsti, kad vaikas sąmoningai siektų sakramentų, kad augtų ir stiprėtų tikėjime.

Lapkričio 20 d. minimas  Šv. Rapolas Kalinauskas (1835–1907), gimė Vilniuje, labai religingoje šeimoje.

Lapkričio 21 d. Švč. Mergelės Marijos Paaukojimas. Minėjimo ištakos siekia 543 m. lapkričio 21 dieną, kai imperatorius Justinianas Jeruzalėje, netoli šventyklos, Švč. Mergelės Marijos garbei dedikavo naująją bažnyčią. Šventė remiasi nekanoninėje Jokūbo evangelijoje aprašytu įvykiu, jog trejų metukų Marija buvo paaukota šventykloje ir ten išbuvo, kol sulaukė dvylikos metų ir susižadėjo su Šv. Juozapu.

Lapkričio 22 d. minima Šv. Cecilija. Apie ją žinome tik iš legendų, garbinimą liudija V a. Romoje pastatyta bazilika. Iš meilės Kristui saugodama savo nekaltybę Cecilija tapo kankine. Nuo viduramžių Cecilija laikoma muzikos globėja.

Lapkričio 23 d. minimas Šv. popiežius Klemensas (~†97). Trečiasis popiežius po Šv. Petro.

Lapkričio 23 d. taip pat minimas Šv. Kolumbanas, gimė ~540–543 m., mirė 615 m., abatas, airis.

Lapkričio 24 d. minimas Šv. kunigas Andriejus Zung–Lakas ir jo draugai, kankiniai. Šią dieną minima 117 kankinių: 8 vyskupai, 50 kunigų ir 59 pasauliečiai. Jie visi labiau norėjo iškentėti tremtį, kalėjimus, kankinimus, pagaliau net mirtį, negu mindžioti kryžių ir atsisakyti krikščioniškojo tikėjimo.

Lapkričio 25 d. – minima Šv. Kotryna. Aštraus proto, didelės išminties ir dvasios stiprybės. Jos relikvijos ypač gerbiamos garsiame Sinajaus kalno vienuolyne.

Kitą sekmadienį pradėsime adventą – pasiruošimo šv. Kalėdoms laikotarpį. Advento sekmadieniais 8 val. aukojamos vadinamos rarotų šv. Mišios. Dalyvausiančius jose raginame atvykti anksčiau, nes 7.45 val. bus giedamos Švč. Mergelės Marijos valandos.

Kitą sekmadienį taip pat pašventinsime kalėdaičius, skirtus kūčių stalui. Juos bus galima įsigyti sekmadieniais bažnyčios gale, o darbo dienomis – bažnyčios zakristijoje kunigų budėjimo metu. Per Adventą raginame susilaikyti nuo triukšmingų pasilinksminimų, labiau kovoti su žalingais įpročiais, o penktadieniais nepamiršti pasninko.

Raginame nepamiršti užprašyti Šv. Mišių už mirusius savo artimuosius gimimo ar vardo dienos proga, atsinešti į bažnyčią žvakę pašventinimui, priimti Šv. Komuniją, po Mišių aplankyti kapines. Tai būtų atsiprašymo, dėkingumo ženklas jiems, taip pat dvasinė dovana, kurios iš jūsų jie lauktų ir kuri juos nudžiugintų.

Primename, kad Šv. Mišias, kaip dovaną ir Dievo palaimą, tinka užprašyti ir už gyvuosius vardinėse, gimtadienyje, važiuojant į tolimą kelionę, tuokiantis vaikams, besilaukiant kūdikėlio, ruošiantis operacijai.

Kviečiame užsukti į bažnyčios gale veikiantį knygynėlį. Ten galite rasti ne tik įvairių religinių reikmenų, bet ir gerą knygą sau ar savo artimiesiems.