Koks kelias, jeigu jis neveda į šventovę?     

     Kiekvieną žmogų kelias veda per asmeninę šventovę. Ta asmeninė šventovė – mūsų namai, artimiausi žmonės, su kuriais kiekvieną rytą valgom, kiekvieną vakarą užmiegam. Tai mūsų giminė, mūsų Tėvynė, o tikintiesiems, be abejo, ir parapijos Dievo namai.

     Šiais metais Plungės bažnyčia, Jūsų visų bažnyčia, kurioje proseneliai, seneliai, tėvai ir Jūs patys esate krikštyti, sutuokti, kurioje palydime amžinybėn išėjusiuosius, švenčia 90 metų jubiliejų.

     Nuoširdžiai prašau atrasti laiko šiai sukakčiai paminėti. Šeštadienį, rugsėjo 23 d., vyks mokslinė konferencija ir parodos atidarymas. Skirkite laiko iš arčiau pažinti savo tėviškės, savo kasdienybės Dievo namus. Sekmadienį, rugsėjo 24 d., 12 valandą, kviečiu į Šventas Mišias pasimelsti už visus, kurie šiuos namus statė ir jais rūpinosi, taip pat padėkoti Dievui už laisvą Tėvynę, nes į laisvę pirmiausiai ir kvietė ši bažnyčia. Šv. Mišioms vadovaus apaštalinis nuncijus Petar Antun Rajič. O 16 valandą bažnyčioje prasidės Lietuvos kamerinio orkestro ir valstybinio choro „Vilnius“ koncertas – W. A. Mozart „Karūnavimo mišios“.

     Lauksiu Jūsų šioje šventėje. Atneškite savo širdį, atneškite savo gerumą. Jūsų atėjimas bus ženklas, kad šie Dievo namai Jums reikalingi. Atneškite laiminančią maldą už mūsų parapiją, už mūsų Plungės kraštą.

Jūsų visada laukiantis ir už Jus besimeldžiantis klebonas kun. Vytautas Gedvainis

Plungės Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia, 90 metų jubiliejaus renginiai