Vėlinės, 2023-11. Klecono Vytauto Gedvainio mintys ir linkėjimai