LAPKRIČIO 1 D. – VISŲ ŠVENTŲJŲ IŠKILMĖ

Šv. Mišios mūsų bažnyčioje – 8, 10, 12, 18 val.,

senųjų kapinių koplyčioje – 15 val.

LAPKRIČIO 2 D. – VĖLINĖS – MIRUSIŲJŲ PAGERBIMO DIENA

Šv. Mišios mūsų bažnyčioje 8, 10, 12, 18 val.

LAPKRIČIO 1-8 D. – VĖLINIŲ OKTAVA

Visą Vėlinių Oktavą Šv. Mišios mūsų bažnyčioje – 18 val. aukotojų intencijomis už visus jūsų mirusiuosius. Laiminamos tikinčiųjų atsineštos antkapinės žvakės ir gėlės.

Raginame nepamiršti užprašyti Šv. Mišių už mirusius savo artimuosius gimimo ar vardo dienos proga, priimti Šv. Komuniją, po Mišių aplankyti kapines. Tai būtų atsiprašymo, dėkingumo ženklas jiems, taip pat dvasinė dovana, kurios iš jūsų jie laukia ir kuri juos nudžiugintų. Raginame, kad ateidami mirusiųjų metinių ir kitų minėjimų progomis į bažnyčią atsineštumėte žvakes pašventinimui, o gėles palaiminimui.

Visuotiniai atlaidai mirusiųjų naudai pelnomi:

 • lapkričio 2 d. aplankius bažnyčią ar viešą koplyčią, ten sukalbėjus Tėve mūsų ir Tikėjimo išpažinimą.
 • Lapkričio 1- 8 d. aplankius kapines ir bent mintimis pasimeldus už mirusius.

Taip pat svarbu išpildyti įprastines sąlygas: reikia būti malonės būsenos arba atlikti išpažintį, dalyvauti Šv. Mišiose ir priimti Šv. Komuniją, pasimelsti popiežiaus intencija ir sužadinti pasiryžimą vengti bet kokios nuodėmės. Pasinaudokime proga daryti gera savo mirusiems.

 • Šv. Mišios sudėtinėmis intencijomis į Švč. Jėzaus Širdį – pirmąjį mėnesio penktadienį, lapkričio 3 d., 12 val.
 • Šv. Mišios sudėtinėmis intencijomis į Švč. M. Mariją – pirmąjį mėnesio šeštadienį, lapkričio 4 d., 18 val.
 • Ateinantis sekmadienis yra pirmasis mėnesio sekmadienis – po 10 val. Šv. Mišių – Švč. Sakramento adoracija, o prieš sumą – eucharistinė procesija.
 • Švč. Sakramento adoracija: trečiadieniais – nuo 9 val., penktadieniais – nuo 16 val. iki 18 val., šį šeštadienį – nuo 17 val. iki 18 val.
 • Kiekvieną savaitę sudėtinės Šv. Mišios už mirusius aukojamos:
   • PIRMADIENIAIS 12 VAL.
   • TREČIADIENIAIS 18 VAL.
   • ŠEŠTADIENIAIS 18 VAL.