Šiandien paskutinis advento sekmadienis, kuris sutampa su Kūčių diena. Uždegama paskutinė vainiko žvakė, bažnyčia jau puošiasi Piemenėlių Šv. Mišioms, į kurias pakvies 20.00. Eglutės dar nespindi, prakartėlė dar tuščia, bet Evangelija jau pranašauja Ateinantįjį. Susikaupimas ir tyla gamtoje, laukimas ir viltis kiekvieno tikinčiojo širdyje. Šiandien pas mus svečiavosi Kartenos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapijos klebonas Algirdas Lukšas, kuris klausė išpažinčių, sakė pamokslą 10.00 val. Šv. Mišiose, aukojo sumos Šv. Mišias. Belieka paskutinės valandos iki Šviesos ir Vilties Užgimimo, iki atėjimo to, „kuris vadinsis Emanuelis, o tai reiškia: „Dievas su mumis‘‘ Mt 1, 23. Belieka Jį įsileisti į savo širdis ir gyvenimus.